Javno izvješće o dodijeljenim jednokratnim financijskim sredstvima 2018. – kultura i tehnička kultura

Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) objavljujemo izvješće o dodijeljenim sredstvima temeljom Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava udrugama u području kulture i tehničke kulture

Opširnije...

Natječaj: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata 2019. – rezultati

Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje programa/projekata iz programske skupine Promicanje vrijednosti Domovinskog rata u 2019. godini

Opširnije...

Natječaj: Obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat 2019. – rezultati

 Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje udruga proisteklih iz Domovinskog rata – Obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2019. godini

Opširnije...

Natječaj: Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita 2019. – rezultati

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje programa/projekata iz programske skupine Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita – poticanje održivosti neprofitnog sektora i međusektorske suradnje u 2019. godini

Opširnije...

Natječaj: Osnaživanje civilnog društva 2019. – rezultati

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje programa/projekata iz programske skupine Osnaživanje civilnog društva – poticanje održivosti neprofitnog sektora i međusektorske suradnje u 2019. godini

Opširnije...

Javno izvješće o dodijeljenim jednokratnim financijskim sredstvima u području sporta za 2018. godinu

Javno izvješće o dodijeljenim jednokratnim financijskim sredstvima u području sporta za 2018. godinu

Opširnije...

Javno izvješće o jednokratnim sredstvima 2018. –Osnaživanje civilnog društva

Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) objavljujemo izvješće o dodijeljenim sredstvima.

Opširnije...

Javno izvješće o dodijeljenim sredstvima za EU projekte udruga

Temeljem Javnog natječaja za sufinanciranje EU projekata udruga u 2018. godini, objavljenog 06. srpnja 2018. godine (KLASA:402-03/18-01/6, URBROJ:2196/01-02-18-2) objavljujemo javno izvješće o dodijeljenim sredstvima za EU projekte udruga.

Opširnije...

Provjera formalnih uvjeta - Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u sportu za 2019. godinu

Povjerenstvo za provjeru propisanih uvjeta i za ocjenjivanje Javnog poziva za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2019. godinu izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog poziva te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Opširnije...

Provjera formalnih uvjeta – Javni natječaj Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita u 2019.

Rezultati provjere formalnih uvjeta Javnog natječaja Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita u 2019. godini

Opširnije...

Provjera formalnih uvjeta – Javni natječaj Osnaživanje civilnog društva u 2019.

Rezultati provjere formalnih uvjeta Javnog natječaja Osnaživanje civilnog društva u 2019. godini

Opširnije...

Provjera formalnih uvjeta – kultura i tehnička kultura

Povjerenstvo za provedbu Natječaja – za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog natječaja za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi u gradu Vukovaru za 2019. godinu izvršilo je provjeru propisnih (formalnih) uvjeta Natječaja obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere

Opširnije...

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu