Provjera formalnih uvjeta – Javni natječaj „Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje...

Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje Javnog natječaja „Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u 2019. godini" obavještava udruge o rezultatima provjere propisanih (formalnih) uvjeta Natječaja.

Opširnije...

Provjera formalnih uvjeta– Javni natječaj „Obilježavanja važnijih obljetnica i očuvanja uspomena..."

Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje Javnog natječaja „Obilježavanja važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2019. godini" obavještava udruge o rezultatima provjere propisanih (formalnih) uvjeta Natječaja.

Opširnije...

Javno izvješće o jednokratnim sredstvima 2018. – Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita

Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) objavljujemo izvješće o dodijeljenim sredstvima temeljem Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2018. godinu za aktivnosti udrugama koje pridonose razvitku zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite, objavljenog 05. srpnja 2018. godine (KLASA:402-03/18-01/5, URBROJ:2196/01-02-18-2) s rokom podnošenja prijedloga do kraja tekuće godine ili do utroška sredstava.

Opširnije...

Javno izvješće - Udruge proistekle iz Domovinskog rata (sredstva pričuve)

Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) objavljujemo izvješće o dodijeljenim sredstvima temeljem Javnog poziva za sredstva pričuve u području ostalih tekućih donacija udrugama proisteklim iz Domovinskog rata u 2018. godini, objavljenog 23. travnja 2018. godine (KLASA:402-03/18-01/4, URBROJ:2196/01-02-18-2) s rokom podnošenja prijedloga do kraja tekuće godine ili do utroška sredstava.

Opširnije...

O D L U K A o raspodjeli prostora udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite za provedbu programa i projekata od interesa za opće dobro – (Velebitska 16a – P10)

O D L U K A
o raspodjeli prostora udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite za provedbu programa i projekata od interesa za opće dobro – (Velebitska 16a – P10)

Opširnije...

Lista prvenstva za dodjelu prostora – (Velebitska 16a – P10)

Povjerenstvo za dodjelu prostora na korištenje udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite objavljuje listu prvenstva za dodjelu prostora - (Velebitska 16a – P10)

Opširnije...

Provjera propisanih uvjeta – Javni natječaj za dodjelu prostora (Velebitska 16a – P10)

Provjera propisanih uvjeta – Javni natječaj za dodjelu prostora (Velebitska 16a – P10)

Opširnije...

Odluka o raspodjeli prostorama udrugama proisteklim iz Domovinskog rata - Trg hrvatskih branitelja 1

Odlukom o raspodjeli prostora udrugama proisteklim iz Domovinskog rata od interesa za Grad Vukovar uređuje se dodjeljivanje prostora u vlasništvu Grada Vukovara u nekretnini na adresi Trg hrvatskih branitelja 1, k.č. broj 1944/1, upisanu u zk. uložak 3566 k.o. Vukovar, na korištenje udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, po okončanju postupka javnog natječaja, raspisanog na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje organizacijama civilnog društva za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro (KLASA: 372-03/18-01/5, URBROJ: 2196/01-02-18-67, od 15. lipnja 2018.), objavljenog na službenim stranicama Grada Vukovara.

Opširnije...

Provjera propisanih uvjeta - 2. Javni natječaj za dodjelu prostora (Trg hrvatskih branitelja 1)

Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje 2. Javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udrugama proisteklim iz Domovinskog rata za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro, izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog natječaja te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Opširnije...

Rezultati formalnih uvjeta 2. Javnog natječaja "Obilježavanje važnijih obljetnica..."

Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta 2. Javnog natječaja: „Obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2018. godini" obavještava udruge o rezultatima provjere formalnih uvjeta Natječaja.

Opširnije...

Odluka o raspodjeli prostora udrugama iz kulture

Odluka o raspodjeli prostora udrugama iz kulture

Opširnije...

Javni natječaj za predlaganje programa manifestacija u organizaciji Grada Vukovara iz područja kulture i turizma u 2018. godini - rezultati

Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje manifestacija u 2018. godini

Opširnije...

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu