Prijedlog za odobravanje financijskih sredstava Povjerenstva za procjenu Javnog poziva

Povjerenstvo za procjenu Javnog Poziva za predlaganje programa javnih potreba iz područja kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru izvršilo je procjenu projekata/programa

Opširnije...

Odgovor po prigovorima na Odluku Povjerenstva – društvene djelatnosti

Odgovor po prigovorima na Odluku Povjerenstva za provedbu javnog Poziva za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar za 2017. – obavijest udrugama!

Opširnije...

Provjera formalnih uvjeta Poziva za udruge - Kultura i tehnička kultura 2017.

Povjerenstvo za pripremu i provedbu Javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba iz područje kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru za 2017. godinu izvršilo je provjeru propisanih uvjeta javnog Poziva te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere formalnih uvjeta Poziva.

Opširnije...

Provjera formalnih uvjeta Poziva za udruge - Društvene djelatnosti 2017.

Povjerenstvo za provedbu javnog Poziva za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar za 2017. obavještava udruge o rezultatima provjere formalnih uvjeta Poziva.

Opširnije...

SPORTSKI KLUBOVI I UDRUGE - IZVJEŠĆA ZA 2015. GODINU

Udruge koje ne pošalju svoja izvješća neće biti financirane sve dok ne izvrše svoje obveze.

Opširnije...

PROCJENA PRIJAVA 2. JAVNOG POZIVA ZA UDRUGE

Povjerenstvo za procjenu prijava 2. Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar imenovano Odlukom gradonačelnika obavještava udruge o rezultatima ocjene prijava.

Opširnije...

Provjera formalnih uvjeta 2. Javnog poziva za udruge

Povjerenstvo za provedbu 2. Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar obavještava udruge o rezultatima provjere formalnih uvjeta Poziva.

Opširnije...

Provjera formalnih uvjeta II. Javnog Poziva za udruge - kultura

Povjerenstvo za pripremu i provedbu Javnog Poziva za predlaganje programa javnih potreba iz područja kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru imenovano Odlukom gradonačelnika (KLASA:022-05/15-01/12, URBROJ:2196/01-02-15-1 od 29. listopada 2015. godine) izvršilo je provjeru propisanih uvjeta II. Javnog Poziva za predlaganje programa javnih potreba iz područja kulture u gradu Vukovaru

Opširnije...

Provjera formalnih uvjeta Poziva za udruge iz područja kulture i tehničke kulture

Povjerenstvo za pripremu i provedbu Javnog Poziva za predlaganje programa javnih potreba iz područja kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru za 2016. godinu, Grad Vukovar obavještava udruge o rezultatima provjere formalnih uvjeta Poziva.

Opširnije...

Provjera formalnih uvjeta Poziva za udruge

Povjerenstvo za provedbu javnog Poziva za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar obavještava udruge o rezultatima provjere formalnih uvjeta Poziva.

Opširnije...

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu