Javni poziv za 2019. – Ostale tekuće donacije (vanredna sredstava)

Javni poziv udrugama – jednokratna sredstva za Osnaživanje civilnog društva i zdravstvenu i socijalno humanitarnu zaštitu u 2019. godini

Opširnije...

II. Javni natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi u gradu Vukovaru za 2019. godinu

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje II. Javni natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi u gradu Vukovaru za 2019. godinu

Opširnije...

Odluka o raspodjeli raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2019. godinu namijenjenih financiranju prijedloga programa u području kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2019. godinu namijenjenih financiranju prijedloga programa u području kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru.

Opširnije...

2. izmjena i dopuna Godišnjeg plana raspisivanja natječaja

Na temelju Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14 i 70/17), a u svezi sa člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge Grad Vukovar objavljuje 2. izmijenjeni Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa sufinanciranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2019. godini iz Proračuna Grada Vukovara.

Opširnije...

Javni natječaj za sufinanciranje EU projekata udruga u 2019. godini

UO za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo poziva udruge sa sjedištem ili podružnicom na području Grada Vukovara koje provode ugovorene projekte u okviru Europske unije sukladno prioritetnim područjima navedenim u Odluci o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17)

Opširnije...

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2019. godinu – Sufinanciranje EU projekata udruga

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2019. godinu – Sufinanciranje EU projekata udruga

Opširnije...

Javni natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi u gradu Vukovaru za 2019. godinu

Ažuriran je Indikativni kalendar postupka Natječaja

Opširnije...

1. izmjena i dopuna Godišnjeg plana raspisivanja natječaja

Na temelju Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14 i 70/17), a u svezi sa člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge Grad Vukovar objavljuje 1. izmijenjeni Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa sufinanciranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2019. godini iz Proračuna Grada Vukovara.

Opširnije...

Javni natječaj: Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita – poticanje održivosti neprofitnog sektora i međusektorske suradnje u 2019. g.

Javni natječaj: Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita – poticanje održivosti neprofitnog sektora i međusektorske suradnje u 2019. g.

Opširnije...

Javni natječaj: Osnaživanje civilnog društva – poticanje održivosti neprofitnog sektora i međusektorske suradnje u 2019. g.

JAVNI NATJEČAJ
Osnaživanje civilnog društva
– poticanje održivosti neprofitnog sektora i međusektorske suradnje
u 2019. godini

Opširnije...

JAVNI POZIV za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2019. godinu

JAVNI POZIV za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2019. godinu

Opširnije...

Javni natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi u gradu Vukovaru za 2019. godinu

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje Javni natječaj za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi u gradu Vukovaru za 2019. godinu

Opširnije...

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu