Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2017. godinu

 

Javni poziv za sufinanciranje programa javnih potreba u sportu i sportskim manifestacijama Grada Vukovara za 2017. godinu

Opširnije...

Odluka o načinu raspodjele sredstava udrugama za 2017.

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2017. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga u području socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar

Opširnije...

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara u sportu za 2017.

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2017. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga u području sporta i sportskih manifestacija od interesa za Grad Vukovar

Opširnije...

Javni poziv za udruge 2017. u područjima društvenih djelatnosti

Javni poziv za udruge za 2017. godinu za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar.

Opširnije...

Godišnji plan natječaja za udruge za 2017. godinu

Na temelju Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/2014), a u svezi sa člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge Grad Vukovar objavljuje Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2017. godini iz Proračuna Grada Vukovara.

Opširnije...

Odluka o početku postupka realizacije programa 18. studenoga 2016. godine

Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje Odluku o početku postupka realizacije programa "18. studenoga - Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991."

Opširnije...

Podsjetnik neprofitnim organizacijama o obvezi dostavljanja financijskih izvještaja

Podsjetnik neprofitnim organizacijama o obvezi dostavljanja financijskih izvještaja

Opširnije...

Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava udrugama u području kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru za 2016. godinu

Na temelju točke II. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2016. godinu namijenjenih dodjeli jednokratnih financijskih sredstava udrugama u području kulture i tehničke kulture (KLASA:402-01/16-01/7, URBROJ:2196/01-02-16-1 od 21. ožujka 2016. Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

Opširnije...

ODLUKA o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2016. g. - kultura

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15) i članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) Gradonačelnik Grada Vukovara 21. ožujka 2016. godine donosi Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2016. godinu namijenjenih dodjeli jednokratnih financijskih sredstava udrugama u području kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru

Opširnije...

Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava ustanovama i udrugama

Na temelju članka II. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2016. godinu namijenjenih dodjeli jednokratnih financijskih sredstava ustanovama ili udrugama području sporta, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar (KLASA:402-03/16-01/1, URBROJ:2196/01-02-16-1 od 8. ožujka 2016. Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava ustanovama i udrugama u području socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar

Opširnije...

ODLUKU o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2016. godinu namijenjenih dodjeli jednokratnih financijskih sredstava ustanovama ili udrugama

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15) i članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2016. godinu namijenjenih dodjeli jednokratnih financijskih sredstava ustanovama ili udrugama u području sporta, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar

Opširnije...

II. Javni poziv-udruge

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15) i članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje II. Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar

Opširnije...

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu