SVJETSKA ATRAKCIJA U VUKOVARU

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava nazočio je u utorak, 30. lipnja, otvorenju stalnog postava Muzeja vučedolske kulture gdje je i pozdravio sve okupljene zahvalivši svima koji su pomogli u realizaciji ovog važnog projekta.

Izgradnja muzeja završena je 2014. godine, a trajala je čak deset godina. Cijeli je projekt vrijedan 60 milijuna kuna, a financiran je kroz veliki projekt Ilok-Vukovar-Vučedol financiran zajmom Razvojne banke Vijeća i Ministarstva kulture RH. Riječ je se o svjetskoj atrakciji, budući da je Muzej proizvod koji spaja kulturu, znanost i turizam i temelj je za početak multifunkcionalnoga projekta Arheološkog parka Vučedol na kojemu zajedno rade tri resorna ministarstva, a Vlada RH uvrstila ga je u razvojne prioritete.

Muzej se prostire na oko 1200 metara četvornih, a u 19 prostorija prikazani su život i postignuća vučedolske kulture koja slovi za najstariju europsku civilizaciju. Stalni postav čine neposredni arheološki nalazi koji datiraju iz 3000 do 3300 godine prije Krista, a dolaze s jednog od najznačajnijih arheoloških lokaliteta u Europi.

Autori postava Muzeja vučedolske kulture su Aleksandar Durman s Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Mirela Hutinec, ravnateljica novovotvorenoga muzeja, dok je autorica likovnoga postava arhitektica Vanja Ilić.

U projekt je uključena i Ruža Marić, ravnateljica Gradskoga muzeja Vukovar, koja je zajedno s Aleksandrom Durmanom, dugogodišnjim voditeljem arheoloških istraživanja Vučedola, uključena u idejnu koncepciju vučedolskoga muzeja. Naime, Muzej je naslonjen na arheološki lokalitet što je novi iskorak u načinu prezentiranja arheološke baštine i odličan temelj za razvoj kulturnoga turizma.

"Ovaj projekt je od enormnog značenja za prošlost, a možda i još više i za budućnost. Pozivamo sve državne institucije da zajedno nastavimo raditi na dovršetku ovoga projekta na zadovoljstvo svih u Hrvatskoj," rekao je gradonačelnik Vukovara Ivan Penava.

 

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu