Istraživanje potreba dugotrajno nezaposlenih osoba

View the embedded image gallery online at:
http://www.vukovar.hr/kultura-i-obrazovanje/kultura/civilno-drustvo/210-udruge/11848-istrazivanje-potreba-dugotrajno-nezaposlenih-osoba?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigProId25c8f4e61d
Udruga žena Vukovar u procesu je razrade projekta „Nova znanja-nove prilike" kojim planira omogućiti besplatne edukacije i prekvalifikacije za dugotrajno nezaposlene osobe s ciljem njihovog ravnopravnijeg položaja na tržištu rada te veću mogućnost zapošljavanja i socijalnog uključivanja u život zajednice.
U tu svrhu radimo istraživanje potreba za usavršavanjem i obrazovanjem dugotrajno nezaposlenih osoba kako bi projektom povećali njihovu zapošljivost, a jednako tako i odgovorili na potrebe tržišta rada te Vas molimo da ukoliko pripadate ciljanoj skupini, ispunite anketu na sljedećem linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz6QWWSrEhZcoDjDRRdSHINhD2_3T1hxTMF1fbfO_ae6-OBg/viewform#responses . Anketu možete popuniti do kraja studenog 2017. godine.