Traži

Elektronska oglasna ploča Grada Vukovara

Nadležno tijelo koje oglašava Predmet Akt u predmetu Klasa Ur.broj Pocetak oglašavanja Završetak oglašavanja Pogledaj dokument
UO za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Informacija za ishođenje okolišne dozvol- Biodizel Vukovar d.o.o. Informacija 351-03/15-02/63 517-06-2-2-1-16-5 18.05.2016 19.06.2016 573c1d2b1da26-Informacija-o-zahtjevu-za-provedbu-postupka-ishodenja-okolisne-dozvole-postrojenje-Biodizel-Vukovar-d_o_o.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Objava podataka iz čl. 19. st. 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj( regionalnoj ) samoupravi 08.01.2016 16.01.2016 568f5ff44bec0-objava podataka na web-u.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Oglas za prijam u u službu na određeno vrijeme Oglas 112-01/15-01/16 2196/01-2-16-1 08.01.2016 16.01.2016 568f5d59a23ac-Oglas za prijam u službu.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom ODLUKA Odluka 940-01/15-01/23 2196/01-02-15-9 15.10.2015 31.12.2015 561f8209461cb-ODLUKA.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Oglas o provođenju javnog natječaja usmenim nadmetanjem za davanje u zakup stupova javne rasvjete u svrhu postavljanja reklamnih panoa 944-15/15-01/54 2196/01-02-15-2 13.09.2015 28.09.2015 55f2be444083a-oglas.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Poziv na usmenu javnu dradžbu radi prodaje vozila 406-01/14-01/6 2196/01-02-15-28 08.09.2015 22.09.2015 55eeacc01fd56-natjecaj4.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Natječaj Natječaj za prodaju nekretnina poslovnih prostora-garaža u vlasništvu Grada Vukovara 940-01/15-01/23 2196/01-02-15-2 21.08.2015 04.09.2015 55d6cae210c7e-Natječaj.pdf
Ostali oglašivači Prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik za praćenje i provedbu prostorno planske dokumentacije 112-01/15-01/14 2196/01-2-15-11 09.06.2015 15.06.2015 557699991e3fa-poziv na testiranje.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme- Objava podataka iz čl. 19. st. 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 112-01/15-01/14 28.05.2015 19.06.2015 5566e7932c1b8-objava podataka na web-u.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme 112-01/15-01/14 2196/01-2-15-1 28.05.2015 05.06.2015 5566e625e0d42-2015 oglas za prijam u službu.pdf
Ostali oglašivači Rezultati pisanog testiranja za radno mjesto pomocnog unutarnjeg revizora 112-01/15-01/5 2196/01-6-15 13.04.2015 15.04.2015 552bbf576d1ba-Rezultati pisanog testiranja za radno mjesto pomocnog unutarnjeg revizora.pdf
Ostali oglašivači Rezultati pisanog testiranja za radno mjestovisi strucni suradnik za obrtnistvo 112-01/15-01/3 2196/01-5-15 13.04.2015 15.04.2015 552bbed6e1b1d-Rezultati pisanog testiranja za radno mjestovisi strucni suradnik za obrtnistvo.pdf
Ostali oglašivači Rezultati pisanog testiranja za radno mjesto visi strucni suradnik za pravna pitanja 112-01/15-01/7 13.04.2015 15.04.2015 552bbe80ce24f-Rezultati pisanog testiranja za radno mjesto visi strucni suradnik za pravna pitanja.pdf
Ostali oglašivači Rezultati pisanog testiranja- vjezbenik u upravnom odjelu za Financije i nabavu 112-01/15-01/11 2196/01-4-15 13.04.2015 15.04.2015 552bbe2d0c4f5-Rezultati pisanog testiranja- vjezbenik u upravnom odjelu za Financije i nabavu.pdf
Ostali oglašivači Rezultati pisanog testiranja za radno mjesto vjezbenika radi osposobljavanja za obavljanje radnog mjesta visi strucni suradnik za odnose s javnoscu 112-01/15-01/9 2196/01-1-15 13.04.2015 15.04.2015 552bbd9e25d22-Rezultati pisanog testiranja- vjezbenik u Upravnom odjelu za opce poslove i ured gradonacelnika.pdf
Ostali oglašivači Rezultati pisanog testiranja za radno mjesto voditelj Odsjeka za financije i prisilnu naplatu 112-01/15-01/10 2196/01-4-15 13.04.2015 15.04.2015 552bbd137efd4-Rezultati pisanog testiranja za radno mjesto voditelj Odsjeka za financije i prisilnu naplatu.pdf
Ostali oglašivači Rezultati pisanog testiranja za radno mjesto visi strucni suradnik za turizam 112-01/15-01/8 2196/01-8-15 13.04.2015 15.04.2015 552bbbfb60f2d-Rezultati pisanog testiranja za radno mjesto visi strucni suradnik za turizam.pdf
Ostali oglašivači Rezultati pisanog testiranja za radno mjesto visi strucni suradnik za poduzetnistvo 112-01/15-01/4 2196/01-5-15 13.04.2015 15.04.2015 552bbb0a4cebe-Rezultati pisanog testiranja za radno mjesto visi strucni suradnik za poduzetnistvo.pdf
Ostali oglašivači Rezultati pisanog testiranja za radno mjesto strucni suradnik za energetsku ucinkovitost 112-01/15-01/6 2196/01-7-15 13.04.2015 15.04.2015 552bba115bf11-Rezultati pisanog testiranja za radno mjesto strucni suradnik za energetsku ucinkovitost.pdf
UO za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Natječaj za zakup poslovnog prostora- Eko etno centar Adica 372-03/15-01/2 2196/01-02-15-1 09.04.2015 22.04.2015 55263f7f16832-natjecaj-adica.pdf
Stranica 1 od 2

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu