Radionice

1.Pružanje tehničke pomoći Gradskoj upravi u održivom razvoju i upravljanju „ Eko-etno centrom Adica" od strane stručnjaka

2. Obuka za poduzetništvo u turizmu

3. Obuka u tradicionalnim rukotvorinama

- Zlatovez

- Svileni vez

- Izrada suvenira od kože, drveta i/ili keramike

 


 

Pružanje tehničke pomoći Gradskoj upravi u održivom razvoju i upravljanju „ Eko-etno centrom Adica" od strane stručnjaka

Projektni tim je izabrao najuspješnijeg ponuditelja (tvrtku Illyricum savjetovanje d.o.o. - direktor tvrtke je gosp. Zrinski Pelajić) koji će raditi sa Gradskom upravom na razvoju održivog programa za razvoj i upravljanje „Eko-etno centrom Adica". Rad će se sastojati od grupnih i individualnih konzultacija te od izobrazbe na radnom mjestu dostavljene Gradskoj upravi.

Stručnjak će pomoći Gradskoj upravi u sljedećim pitanjima:

1. Definiranje modela partnerstva između javnog i privatnog sektora, u izradi održivog korištenja Centra treba uključiti nekoliko različitih opcija i analize scenarija

2. Organizacijska i legalna struktura Centra za upravljanje jedinicom

3. Uvid u koncept destinacijskog menadžmenta s praktičnim implikacijama na „Mali Kopački rit" u kontekstu šire turističke destinacije, od istočne Slavonije do zapadnog Srijema – od Kopačkog rita preko Vukovara do Iloka.

4. Strateška razina planiranja – Razvoj izjava vizije i misije za Centar i strateških ciljeva u roku od 3 – 5 godina, uključujući vježbe strateškog planiranja , SWOT i PEST analizu

5. Operativna razina planiranja – razvoj poslovnog plana za razdoblje od 3 godine i godišnji akcijski plan sa svim aktivnostima koje se provode na godišnjoj razini , uključujući i praktične obuke.

6. Marketing i promocija destinacija, alata i metoda, uključujući vježbe marketing planiranja i razvoj marketinškog akcijskog plana

7. Izrada optimalnog korištenja javnih resursa kroz razvoj suradnje sa lokalnim, regionalnim i nacionalnim dionicima.

8. Razvoj soft vještina – uključujući organizaciju , komunikaciju, pregovaranje i prezentacijske vještine izgradnje kapaciteta

Stručnjak će napraviti srednjoročni poslovni plan Centra, priručnik ili uzance koje obuhvaćaju sva gore navedena pitanja i predložene akcije koje će se koristiti kao referentni vodič.

Radionice su održane te je stručnjak gosp. Zrinski Pelajić obavio sve svoje kako Projektom tako i ugovorom definirane obveze.

 

Obuka za poduzetništvo u turizmu

Obuku za poduzetništvo u turizmu vodi stručnjak gosp. Siniša Bronić. Predviđeno je da svaki trening traje 1 dan ( ukupno 5 dana obuke) sa mogućim individualnim konzultacijama nakon svake radionice. Sa ovom aktivnosti , Projekt će obuhvatiti lokalne poduzetnike, nezaposlene, udruge, strukovne škole i „svježe" diplomante koji bi mogli biti ili su zainteresirani da postanu poduzetnici. Radionice će također biti otvorene za sve institucije uključene u razvoj i promociju turizma. Cilj Projekta je osposobljavanje najmanje 35 malih i srednjih poduzeća, 20 nezaposlenih, 20 učenika/studenata i 5 ustanova.

Predložene moduli radionice su:

1. Poduzetništvo u kontinentalnom turizamu i institucionalna podršku

2. Razvoj proizvoda u kontekstu razvoja destinacije - domaća hrana, revitalizacija rukotvorina, običaji, folklor

3. Standardi kvalitete, pakiranje i označavanje

4. Marketing i promocija, uključujući suradnju i formiranje zadruga, klastera

5. Razvoj soft vještina u turizmu, uključujući komunikaciju, prezentaciju i prodajne vještine

Sljedeća radionica će se održati 15.09.2011. Svi sudionici će na vrijeme biti obaviješteni o mjestu I vremenu održavanja radionice. Nakon uspješnog završetka, svaki sudionik će dobiti certifikat.

(LINK NA PRIJAVNI OBRAZAC – ZA PODUZETNIŠTVO)

 

Obuka u tradicionalnim rukotvorinama (zlatovez, svileni vez i izrada suvenira)

Aktivnost će uključivati organizaciju i isporuku 3 treninga uključujući zlatovez, svileni vez i izradu suvenira. Tehnika zlatoveza datira od sredine 19. stoljeća, došla je u Slavoniju iz Bosne, u početku se koristila kao dekoracija na odjeći za posebne prilike. Danas se uglavnom koristi u srednjoj i istočnoj Slavoniji. Tehnika svilenog veza datira od 18. stoljeća i većinom je korištena u cijeloj Slavoniji. Radionica u zlatovezu je započela 25.05.2011., a završila je 01.08.2011.

Radionica u svilenom vezu je započela 20.06.2011., a završila je 08.08.2011. Obje radionice su se održavale dva puta tjedno po tri sata. Radionice je vodila gospođa Marija Đukić koja raspolaže sa znanjem i iskustvom u navedenim tehnikama. Sav materijal i alat potreban za održavanje radionica osiguran je iz Projekta.

Treća radionica- izrada suvenira od kože, drveta, slame i/ili keramike. Trening će voditi osoba s iskustvom u navedenoj tehnici. Predviđeni početak radionice je kraj kolovoza/početak rujna. Predviđeno trajanje radionice je 2 mjeseca. Broj polaznika od 20-25.

Po uspješnom završetku radionice, svaki sudionik će dobiti certifikat.

Prijavni obrasci (link na kojem se mogu preuzeti obrasci)

 

Idi na vrh


 

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu