Tehnostan d.o.o.

Kreirani računi predstavnicima suvlasnicima i pristup Internet stranicama Tehnostana d.o.o.

Predstavnicima suvlasnika stambenih zgrada kojima upravlja tvrtka Tehnostan d.o.o., ovih dana stići će na kućnu adresu korisničko ime i šifra pristup na Internet stranicu tvrtke (http://www.tehnostan-vukovar.hr/korisnik) gdje će moći pregledati podatke o svojoj zgradi (troškove, stanje računa i dugovanja). Navedeni pristupi su u probnoj fazi preko godine dana i nakon dorade omogućeno je svim predstavnicima suvlasnika da u svakom trenutku imaju pristup podacima.

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu