Tehnostan d.o.o.

OPREZ !!! LEDENICE PADAJU SA KROVOVA ZGRADA

Upozoravaju se stanari i slučajni prolaznici da povećaju oprez prilikom prolaska pored stambenih zgrada u gradu Vukovaru zbog prijeteće opasnosti od pada snijega i ledenica sa krovova i oluka zgrada. Savjetujemo stanarima i građanima da izbjegavaju prolazak i zadržavanje neposredno ispod zgrada kao i da ne parkiraju automobile ispod zgrada jer isti mogu biti oštećeni prilikom pada ledenica i snijega.

Posebno naglašavamo i molimo sve građane na povećanu pozornost na kretanje, zadržavanje i igru djece oko zgrada, te da ih upozore na prijeteće opasnosti i udalje od zgrada.

Tehnostan d.o.o.

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu