Potkategorije

 • Javna ustanova u kulturi "Hrvatski dom Vukovar"

  Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Vukovar

  Ravnateljica: Ivanka Miličić
  Adresa: J. J. Strossmayera 20, p.p.70
  Telefon: 032/450-697, 450-678
  E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Web adresa: http://hrvatskidomvukovar.hr
  Broj djelatnika: 5

   

 • Dječji vrtić Vukovar I

  Dječji vrtić Vukovar I

  Ravnateljica: Mirjana Kulić
  Adresa: Eugena Kvaternika 27
  Telefon: 032/414-709
  E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Web adresa: www.djecjivrticvukovar1.hr
  Broj djelatnika: 84

  Dječji vrtić Vukovar I obavlja svoju djelatnost na 4 lokacije u Gradu, u prigradskom naselju Sotin i mjestu Bogdanovci. Osim redovnog programa u našim se vrtićima provodi i Program predškole, Program ranog učenja engleskog jezika, Sportska igraonica i Kraći program rada s potencijalno darovitom djecom

  Javna nabava za 2013. godinu

  Javna nabava za 2014. godinu

  Plan nabave za 2014. godinu

  Plan nabave za 2015. godinu

  Pravilnik o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti

  Javni natječaji za 2014. godinu

 • Gradska knjižnica Vukovar

  Gradska knjižnica Vukovar

  Ravnateljica: Jelena Miškić, dipl.knjiž.
  Adresa: Trg Republike Hrvatske 1
  Telefon: 032/441 267
  E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Web adresa :http://www.gkvu.hr
  Broj djelatnika: 17

   

 • Dječji vrtić Vukovar II

  Dječji vrtić Vukovar 2

   

  Ravnateljica: Marina Latinović
  Adresa: Kardinala A. Stepinca 46
  Telefoni:
    -Ravnateljica: 032/521-412; 099/343-1656
    -Tajništvo: 032/441-288
    -Računovodstvo: 032/441-608
  E-mail adrese:
   - Ravnateljica: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
   - Tajništvo:     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
   - Računovodstvo: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Web adresa: http://www.dv-vukovar2.hr
  FB profil: Dječji vrtić Vukovar 2
  Broj djelatnika: 25

   Dječji vrtić  Vukovar II  javna je ustanova  koja  ostvaruje programe predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi. Osnovna djelatnost vrtića obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu. Ovisno o potrebama i interesima djece i roditelja /skrbnika, vrtić ostvaruje različite programe s obzirom na vrstu, trajanje i namjenu programa (redovite programe, program predškole, programe za djecu s teškoćama u razvoju, kraće programe te druge programe u cilju obogaćivanja rada s djecom, roditeljima i zajednicom).

  Osnovna specifičnost rada vrtića je ostvarivanje prava na odgoj i obrazovanje djece pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina. Cjelokupan odgojno-obrazovno rad  izvodi se na srpskom jeziku uz obvezno učenje hrvatskog jezika u trajanju 1/5 dužine dnevnog boravka djeteta u vrtiću. Sadržaji i aktivnosti rada na hrvatskom jeziku usmjereni su na razvijanje komunikacijskih vještina na hrvatskom jeziku te upoznavanje tradicije i kulture hrvatskog naroda.

  Misija Dječjeg vrtića Vukovar II je temeljem suvremene koncepcije predškolskog odgoja poticati cjeloviti psihofizički razvoj djeteta te  ostvarivati prava srpske nacionalne manjine na obrazovanje na materinskom  jeziku na promicanju jezika, običaja i kulturne baštine srpske nacionalne manjine  u Republici Hrvatskoj.

  Vizija Vrtića je postati predškolska ustanova koja će visokim kvalitetom rada  razvijati i njegovati materinski srpski  i  hrvatski  jezik i interkulturalnost,   doprinositi razvijanju pozitivne slike o sebi i osjećaja  pripadnosti multikulturalnoj zajednici te odgoj i priprema djece predškolske dobi  za uspješno participiranje u suvremenom životu.

  Plan nabave za 2015. godinu
  Plan nabave za 2016. godinu
  Plan nabave za 2017. godinu

 • Gradski muzej Vukovar

  Gradski muzej Vukovar

  Ravnateljica: Ružica Marić
  Adresa: Dvorac Eltz, Županijska 2
  Telefon: 032 441 271
  E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Web adresa:
  Broj djelatnika: 14

  Gradski muzej Vukovar muzejska je ustanova kompleksnog tipa kojoj je osnivač Grad Vukovar. Vukovarac prof. dr. ANTUN BAUER inicijator je i osnivač Gradskog muzeja Vukovar svojim brojnim poklonima i donacijama: stilskog namještaja, oružja, umjetničkih slika, grafika, crteža i skulptura, te znatnim količinama rimskog novca i mnogim drugim predmetima, počevši od 1948. godine pa sve do svoje smrti 2000. godine.

 • Turistička zajednica grada Vukovara

  Turistička zajednica grada Vukovara

  Ravnateljica: Jasna Babić
  Adresa: J.J. Strossmayera 15
  Telefon: 032/442-889
  E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Web adresa: http://www.turizamvukovar.hr
  Broj djelatnika: 3

   

 • JU "Sportski objekti Vukovar"

   JU Sportski objekti Vukovar

  Ravnatelj: Ivan Szabo
  Adresa: Trg Dražena Petrovića bb,
  32000 Vukovar
  Tel: 032/540-430
  E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Web adresa: http://sov.hr/
  Facebook: https://web.facebook.com/sov.hr/
  Broj djelatnika: 17

   

  Misija JU Sportski objekti Vukovar jest unapređenje sportske infrastrukture kroz uređenje i opremanje površina i građevina u kojima se provode sportske aktivnosti. Značajno doprinijeti razvoju sporta i sportske rekreacije a time i kvaliteti života i zdravlja građana.

  Vizija JU Sportski objekti Vukovar jest pozicionirati grad Vukovar kao lokaciju vrhunskih sportskih i organizacijskih sposobnosti, razviti sportski turizam, osigurati razvoj i promidžbu lokalnog sporta i grada Vukovara.

  OBJEKTI:  
  PLIVALIŠTE VUKOVAR        
  Adresa: Trg Dražena Petrovića bb,
  32000 Vukovar
  Tel: 032/540-430
  E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Web adresa: http://sov.hr/
  Facebook: https://web.facebook.com/sov.hr/

  Plivalište sadrži jednu bazensku školjku unutar same građevine, dimenzije 50*25m, što odgovara dimenzijama olimpijskog bazena, te dvije manje bazenske školjke na otvorenom pravokutnog 22×12 metara i ovalnog bazena sa masažerima i toboganom 25×15 metra. Dvije manje školjke su bazen za rekreaciju i obuku neplivača.
  Osim plivačkih aktivnosti, uz dodatnu opremu moguće je provoditi i druge sportske, rekreacijske, zabavne i revijalne programe.
  Uz dužu stranu bazena smješteno je gledalište.
  Ostale sadržaje plivalište čine: Fitness dvorana na prvom katu (sa zasebnim svlačionicama i sanitarnim instalacijama) Sauna u podrumu (sa zasebnim svlačionicama i sanitarnim instalacijama) Administrativni prostori na prvom katu Komercijalni prostori u prizemlju (na položaju ispod tribina, s ulazima izvedenim s vanjske strane objekta) Restoran i bar na dvije razine (prizemlje i prvi kat) Sunčalište Komercijalno dvorište.

   

  SPORTSKA DVORANA
  Adresa: Trg Dražena Petrovića 2,
  32000 Vukovar
  Tel: 032/421-866
  Email:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Web adresa: http://sov.hr/

  Sportska dvorana po namjeni je sportsko-komercijalni prostor, te je po karakteristikama sportsko-rekreacijske namjene.
  Sadržaji koji se pružaju u sportskoj dvorani velika i mala dvorana namjenjena za sportska događanja kao što su utakmice( nogometne, košarkaške, odbojkaške, rukometne..) kako za sportske klubove tako i za rekreaciju stanovništva grada Vukovara.
  Osim dvorana kao sadržaj je pristupačno kuglanje, kao i korištenje teretane kao oblik rekreacije.
  U dvorani je još i dvorana za boksački klub kao i gimnastički klub.

   

  SRC LIJEVA BARA
  Adresa: Ul. Stanka Vraza 19B,
  32000 Vukovar
  Tel: 032/421-866
  Email:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Web: http://sov.hr/

  Sportsko rekreacijski centar Lijeva bara sastoji se od vanjskih terena za košarku, nogomet tenis i odbojku, zgrade u kojoj se nalaze uređen prostor za borilačke sportove, društvene prostorije sa sanitarnim čvorom koje koriste udruge i klubovi grada Vukovara. Na samom ulazu nalazi se boćalište i parkirališni prostor. Lijeva bara oduvijek je bila okupljalište vukovarskih sportaša i rekreativaca kako na sportskim druženjima tako i na brojnim natjecanjima.

   

  TENIS CENTAR VUKOVAR
  Adresa: Sportska bb,
  32000 Vukovar
  Email:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Tel: 098/939-6468
  Web: http://sov.hr/

  Na teniskim terenima se odvijaju programi rekreacije, škole tenisa, natjecanja kroz turnire u svim uzrastima (djeca, rekreativci, veterani..), veteranska liga Slavonije i Baranje.
  U dugoročnom planu je osiguravanje uvjeta za cjelogodišnjom mogućnošću održavanja svih teniskih aktivnosti i programa.

   

   

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu