MAŠKARANA PREDSTAVA ODGOJITELJICA DJEČJEG VRTIĆA VUKOVAR I

Povodom karnevalskih dana, dramska skupina odgojiteljica dječjeg vrtića Vukovar I pripremila je za djecu predstavu. Priča o uspavanom djedu, gladnom medvjedu i zecu uvijek spremnom na akciju zabavila je i nasmijala vukovarske mališane. Pod haljinama princeza, kutama liječnika, plavokosim perikama i gusarskim kukama djeca imaju priliku pokazati svoje drugo lice. Zaštićeni maskama, sramežljivi se otvaraju, šutljivi propričaju, uplašeni postaju odvažni. Maskama djeca dobivaju zaštitu i poticaj za pokazivanje i isprobavanje onih vještina i crta ličnosti koje u svakodnevnom životu nisu imala priliku iskazati. Maksa ih izvlači iz nijhovog uobičajenog okvira ponašanja i štiti od mogućih neugoda. To nije on – to je njegova maska. Uživajte i maskirajte se zajedno s djecom!

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu