Rad vrtića u ljetnom periodu

U ljetnom periodu, srpanj i kolovoz, Dječji vrtić Vukovar II, organizirat će rad „dežurstvo" u Dječjem vrtiću „Radost" u Vukovaru. Prema podacima ankete za roditelje, sveukupan najava broja korisnika usluga vrtića za ljetni period je preko stotinu djece. U skladu s iskazanim potrebama, vrtić će organizirati rad sukladno potrebama i interesima djece, te će ljetni program boravka djece provoditi kroz raznovrsne igre i aktivnosti s djecom. Za potrebe kvalitetnog provođenja odgojno-obrazovnog rada, Vrtić je osigurao primjerene otvorene i zatvorene prostore za zadovoljavanje potreba djece,
te potrebne ljudske resurse. Također, osigurano je mnoštvo didaktičkog, potrošnog materijala, vodenih instalacija i druge opreme, kako bi djeca ljetne dane u vrtiću ugodno provodila s mnoštvo zabave i razonode.

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu