Vodovod grada Vukovara donirao računala Dječjem vrtiću Vukovar II

Jedan od zadataka odgojitelja u odgojno-obrazovnom procesu je i upoznavanje djece sa računalom , proširivanje njihovih digitalnih kompetencija, te poticanje upotrebe računala na siguran, edukativan i zabavan način.
Vodovod grada Vukovara svojom je donacijom omogućio da u velikoj mjeri podignemo kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa.
Svaka donacija, pa tako i ova za nas ima posebnu vrijednost te se od srca zahvaljujemo Vodovodu grada Vukovara!

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu