Dječji vrtić Vukovar 2

 

Ravnateljica: Marina Latinović
Adresa: Kardinala A. Stepinca 46
Telefoni:
  -Ravnateljica: 032/521-412; 099/343-1656
  -Tajništvo: 032/441-288
  -Računovodstvo: 032/441-608
E-mail adrese:
 - Ravnateljica: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 - Tajništvo:     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 - Računovodstvo: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web adresa: http://www.dv-vukovar2.hr
FB profil: Dječji vrtić Vukovar 2
Broj djelatnika: 25

 Dječji vrtić  Vukovar II  javna je ustanova  koja  ostvaruje programe predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi. Osnovna djelatnost vrtića obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu. Ovisno o potrebama i interesima djece i roditelja /skrbnika, vrtić ostvaruje različite programe s obzirom na vrstu, trajanje i namjenu programa (redovite programe, program predškole, programe za djecu s teškoćama u razvoju, kraće programe te druge programe u cilju obogaćivanja rada s djecom, roditeljima i zajednicom).

Osnovna specifičnost rada vrtića je ostvarivanje prava na odgoj i obrazovanje djece pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina. Cjelokupan odgojno-obrazovno rad  izvodi se na srpskom jeziku uz obvezno učenje hrvatskog jezika u trajanju 1/5 dužine dnevnog boravka djeteta u vrtiću. Sadržaji i aktivnosti rada na hrvatskom jeziku usmjereni su na razvijanje komunikacijskih vještina na hrvatskom jeziku te upoznavanje tradicije i kulture hrvatskog naroda.

Misija Dječjeg vrtića Vukovar II je temeljem suvremene koncepcije predškolskog odgoja poticati cjeloviti psihofizički razvoj djeteta te  ostvarivati prava srpske nacionalne manjine na obrazovanje na materinskom  jeziku na promicanju jezika, običaja i kulturne baštine srpske nacionalne manjine  u Republici Hrvatskoj.

Vizija Vrtića je postati predškolska ustanova koja će visokim kvalitetom rada  razvijati i njegovati materinski srpski  i  hrvatski  jezik i interkulturalnost,   doprinositi razvijanju pozitivne slike o sebi i osjećaja  pripadnosti multikulturalnoj zajednici te odgoj i priprema djece predškolske dobi  za uspješno participiranje u suvremenom životu.

Plan nabave za 2015. godinu
Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2017. godinu

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR II U MUZEJU

pic 03U Gradskom muzeju Vukovar održana je muzejska pedagoška igraonica s kinetičkim pijeskom na kojoj su sudjelovala djeca Dječjeg vrtića Vukovar II sa svojim odgajateljicama.

Opširnije...

Prvi dan u predškoli

pic 01Za djecu buduće polaznike osnovne škole, u Dječjem vrtiću Vukovar II, započeo je obvezni program predškole. Programom će biti provođen u periodu 1. listopada 2015.- 31. svibnja 2016. godine, u prijepodnevnim satima u vrtićima „Radost" i „Borovo".

Opširnije...

Humanitarni projekt "Škole za Afriku"

U Dječjem vrtiću Vukovar II, Unicef-ova voditeljica projekta "Škole za Afriku" , Ivana Kralj predstavila je projekt koordinatorima humanitarnog programa u vrtićima, osnovnim i srednjim školama.

Opširnije...

UPOZNAJEMO MUZEJ VUČEDOLSKE KULTURE

pic 06U okviru učenja kulture i povijesti grada Vukovara, djeca Dječjeg vrtića Vukovar II posjetili su Muzej vučedolske kulture.

Opširnije...

OLIMPIJSKI DAN U DV VUKOVAR II

pic 03Olimpijski dan u suradnji s vršnjacima, odgojiteljicama i roditeljima u DV Vukovar II

Opširnije...

Ljetni dani u vrtiću

pic 01Dječji vrtić Vukovar II tijekom ljeta organizirat će rad u "dežurnom" objektu "Radost" u Vukovaru. Prema rezultatima provedene ankete s roditeljima, tijekom srpnja i kolovoza, usluge vrtića koristit će preko osamdeset polaznika.

Opširnije...

Naš vrtić je mjesto gdje djetinjstvo diše

pic 01U Dječjem vrtiću „Borovo", kao i prethodnih godina, održana je završna svečanost djece vrtićne dobi. Budući polaznici osnovne škole iz skupine „Vrapčići" na završnoj priredbi svečano su se oprostila od bezbrižnih igara i „teta" iz vrtića.

Opširnije...

Iz našeg spomenara „Kolonija dječjeg prijateljstva 2015.“

pic 01Dječji vrtić Vukovar II, po prvi puta bio je sudionik međunarodne manifestacije "Kolonija dječjeg prijateljstva 2015". U okviru kolonije koja je održana u Banja Luci, djeca, sudionici manifestacije, ponosno, razigrano i veselo su predstavljala svoje države i gradove.

Opširnije...

Dječji vrtić Vukovar II na Koloniji dječjeg prijateljstva

pic 01Djeca iz Dječjeg vrtića Vukovar II borave na Koloniji dječjeg prijateljstva s ciljem socijalne i emocionalne integracije, upoznavanja s različitostima kulturne i duhovne baštine te učenja i razvoja u konkretnom životnom okruženju. Organizator manifestacije je Centar za predškolski odgoj i obrazovanje iz Banja Luke.

Opširnije...

Svečani završetak programa predškole

pic 01Djeca budući polaznici osnovne škole iz Dječjeg vrtića Vukovar II svečano su obilježila završetak obveznog programa predškole. U veselom i razdraganom vrtićnom ozračju, organizirane su svečanosti za buduće prvašiće.

Opširnije...

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U REDOVITE PROGRAME I PROGRAM PREDŠKOLE

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U REDOVITE PROGRAME I PROGRAM PREDŠKOLE u Dječjem vrtiću Vukovar II za pedagošku god. 2015./2016.

Opširnije...

Najslađe jagode na svijetu

pic 01U Dječjem vrtiću "Borovo" sve češće je zastupljen jedan od najprihvatljivijih oblika učenja djece predškolske dobi.
Rad djece na projektima kao oblik integriranog i suradničkog učenja koji se ostvaruje u suradnji djece, roditelja i odgojiteljica, provodi se u svim odgojno-obrazovnim skupinama, ovisno o interesima i psishofizičkim osobinama djece.

Opširnije...

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu