Gradska knjižnica

 • Grad Vukovar ( 16 )
  • Vukovarska kronika ( 198 )

    

   Emisiju Vukovarska kronika možete gledati na programu Osječke TV:
   - utorkom u 16,50 sati
  • Javna nabava ( 11 )
  • Gradska uprava ( 2 )
  • Upravni odjeli ( 0 )
   • UO za opće poslove i ured gradonačelnika ( 884 )

    Upravni odjel za opće poslove i ured gradonačelnika

    Pročelnik: Siniša Kovačić
    Adresa: Dr. F. Tuđmana 1
    Telefon: 032/456-531
    E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
    Web adresa: www.vukovar.hr
    Broj djelatnika: 12

    U okviru Upravnog odjela za opće poslove i ured gradonačelnika se obnašaju poslovi protokola za potrebe gradonačelnika i Grada, poslovi priopćavanja i izvješćivanja javnosti u svezi rada Gradskog vijeća, gradonačelnika i Gradske uprave to za obavljanje uredskih i drugih poslova za potrebe gradonačelnika, prijem stranaka za gradonačelnika i davanje strankama potrebitih informacija, protokolarni poslovi za gradonačelnika, osobna prepiska za gradonačelnika s dužnosnicima države i drugim osobama, izvješća za tisak, organiziranje konferencija za tisak, korespondencija za gradonačelnika i dr

    - Djelatnici UO za opće poslove i ured gradonačelnika

    VIJESTI:

   • Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom ( 9 )
   • Upravni odjel za društvene djelatnosti ( 117 )
   • Upravni odjel za financije i nabavu ( 10 )
   • Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju ( 45 )
   • Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša ( 78 )
   • Upravni odjel za kulturu i turizam ( 48 )
   • UO za društvene djelatnosti, zdravstvo... ( 141 )

    Upravni odjel za društvene djelatnosti, zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine

    Pročelnica: Dragica Holoker-Radumilo
    Adresa: Dr. F. Tuđmana 1
    Telefon: 032/456-541
    E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
    Web adresa: -
    Broj djelatnika: 9

    Upravni odjel za društvene djelatnosti, zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine obavlja poslove u području predškolskog odgoja i brige za djecu, kulture, sporta, tehničke kulture, zdravstva, socijalne skrbi, humanitarne djelatnosti, usklađuje rad ustanova, organizacija i udruga koje djeluju na tim područjima.

    Djelatnici UO za društvene djelatnosti, zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine

    VIJESTI:

   • Upravni odjel za gospodarstvo, EU projekte... ( 59 )

    Upravni odjel za gospodarstvo, EU projekte i međunarodnu suradnju

    Pročelnik: Dragan Njegić
    Adresa:Dr.Franje Tuđmana 1
    Telefon: 032/456-571
    E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
    Web adresa: -
    Broj djelatnika: 3

     

     

    - Djelatnici UO za gospodarstvo, EU projekte i međunarodnu suradnju

    VIJESTI:

   • UO za uređenje grada, upravljanje gradskom imov... ( 66 )

    Upravni odjel za uređenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša

    Pročelnica: Lidija Nikšić, dipl. iur.
    Adresa: Dr. Franje Tuđmana 1
    Telefon: 032/456-561
    E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
    Web adresa: -
    Broj djelatnika: 20

    Upravni odjel za uređenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša u okviru svojih prava i dužnosti obavlja poslove lokalnog značaja utvrđene posebnim zakonima koji se odnose na komunalno gospodarstvo, uređenje naselja, prostorno i urbanističko planiranje i provedbu dokumenata prostornog uređenja, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša ,zaštitu potrošača javnih komunalnih usluga, održavanje nerazvrstanih cesta, izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz gradnju, geodetske poslove te promet na području Grada.
    U okviru svojih dužnosti obavlja obračun i naplatu komunalne naknade, komunalnog doprinosa i naknade za uređenje voda,  provedbu odredbi komunalnog reda, nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na javnim i zelenim površinama, prati poslove obnove Grada i daje odgovarajuće prijedloge.
    Upravni odjel također brine o komunalnom uređenju i čistoći, opskrbi pitkom vodom i odvodnji otpadnih voda, održavanju groblja, zbrinjavanju pasa lutalica, provodi zabranu držanja domaćih životinja u Gradu. Obavlja nadzor nad radom trgovačkih društava kojima je Grad osnivač a kojima je povjereno obavljanje komunalnih djelatnosti i nadzor obavljanja drugih komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije ili ugovora. Upravni odjel provodi, u skladu sa zakonskim propisima i općim aktima Grada, postupak za stjecanje i otuđivanje nekretnina u vlasništvu Grada te priprema i izvršava odluke i druge akte o raspolaganju tim nekretninama što ih donose nadležna tijela Grada, vodi brigu o nekretninama u vlasništvu Grada te provodi odluke u zemljišnim i katastarskim knjigama.
    U ovom odjelu obavljaju se i poslovi u svezi gospodarenja stambenim fondom Grada Vukovara i poslovi evidentiranja ostalog stambenog fonda na području Grada.

    - Djelatnici UO za uređenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša

    - Prostorni planovi

    VIJESTI:

   • UO za financije ( 17 )

    Upravni odjel za financije i proračun

    Pročelnica: Aranka Džalto
    Adresa: Dr.Franje Tuđmana 1
    Telefon: 032/456-551
    E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
    Web adresa: -
    Broj djelatnika: 7

    U okviru Upravnog odjela

    - Djelatnici UO za financije i proračun

    VIJESTI:

  • Gradske ustanove ( 0 )
   • Javna ustanova u kulturi "Hrvatski dom Vukovar" ( 79 )

    Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Vukovar

    Ravnateljica: Ivanka Miličić
    Adresa: J. J. Strossmayera 20, p.p.70
    Telefon: 032/450-697, 450-678
    E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
    Web adresa: http://hrvatskidomvukovar.hr
    Broj djelatnika: 5

     

   • Dječji vrtić Vukovar I ( 154 )

    Dječji vrtić Vukovar 1

    Ravnateljica: Mirjana Kulić
    Adresa: Eugena Kvaternika 27
    Telefon: 032/414-709
    E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
    Web adresa:
    Broj djelatnika: 84

    Dječji vrtić Vukovar 1 obavlja svoju djelatnost na 4 lokacije u Gradu, u prigradskom naselju Sotin i mjestu Bogdanovci. Osim redovnog programa u našim se vrtićima provodi i Program predškole, Program ranog učenja engleskog jezika i Sportska igraonica.

    Javna nabava za 2013. godinu

    Javna nabava za 2014. godinu

    Plan nabave za 2014. godinu

    Plan nabave za 2015. godinu

    Pravilnik o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti

    Javni natječaji za 2014. godinu

   • Gradska knjižnica Vukovar ( 184 )

    Gradska knjižnica Vukovar

    Ravnateljica: Vlatka Surma Szabo, dipl.knjižn.
    Adresa: Trg Republike Hrvatske 1
    Telefon: 032/441 267
    E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
    Web adresa :http://www.gkvu.hr
    Broj djelatnika: 17

     

   • Dječji vrtić Vukovar II ( 90 )

    Dječji vrtić Vukovar 2

    Ravnateljica: Jarmilka Beljička-Karlaš, prof.
    Adresa: Kardinala A. Stepinca 46
    Telefon: 032/441-288, 032/441-608
    E-mail adresa:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
    Web adresa:
    Broj djelatnika: 29

    Dječji vrtić Vukovar 2, Vukovar, javna je ustanova, ustrojena kao predškolska ustanova u kojoj se ostvaruju različiti programi predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu.

     

    Plan nabave za 2015. godinu

   • Gradski muzej Vukovar ( 126 )

    Gradski muzej Vukovar

    Ravnateljica: Ružica Marić
    Adresa: Dvorac Eltz, Županijska 2
    Telefon: 032 441 271
    E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
    Web adresa:
    Broj djelatnika: 14

    Gradski muzej Vukovar muzejska je ustanova kompleksnog tipa kojoj je osnivač Grad Vukovar. Vukovarac prof. dr. ANTUN BAUER inicijator je i osnivač Gradskog muzeja Vukovar svojim brojnim poklonima i donacijama: stilskog namještaja, oružja, umjetničkih slika, grafika, crteža i skulptura, te znatnim količinama rimskog novca i mnogim drugim predmetima, počevši od 1948. godine pa sve do svoje smrti 2000. godine.

   • Turistička zajednica grada Vukovara ( 22 )

    Turistička zajednica grada Vukovara

    Ravnateljica: Jasna Babić
    Adresa: J.J. Strossmayera 15
    Telefon: 032/442-889
    E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
    Web adresa: http://www.turizamvukovar.hr
    Broj djelatnika: 3

     

  • Gradske tvrtke ( 0 )
  • Gospodarstvo ( 1 )
  • Kultura i obrazovanje ( 0 )
  • Sport i rekreacija ( 16 )
  • Civilno društvo ( 4 )
  • Financiranje udruga ( 0 )
  • Ostalo ( 3 )
  • Pravilnici ( 5 )
  • Programi ( 1 )
  • Prostorni planovi ( 4 )
  • Vukovarski mozaik ( 81 )
   Emisiju Vukovarski mozaik možete gledati na programu Vinkovačke TV:
   - Četvrkom u 18,15 sati
   - Petkom u 20,00 sati - 1. repriza
   - Ponedjeljkom u 11,30 sati - 2. repriza
 • Zabava ( 0 )
 • Najave ( 0 )
 • Razno ( 0 )
 • Eko Etno centar Adica ( 16 )
 • Nekategorizirano ( 94 )
 • Plakati ( 58 )
 • Oglasi ( 0 )


 • Pučka kuhinja ( 1 )

 

Copyright © 2009.-2015. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu