Gradska knjižnica

 • Grad Vukovar ( 17 )
  • Vukovarska kronika ( 226 )

    

   Emisiju Vukovarska kronika možete gledati na programu Osječke TV:
   - utorkom u 16,50 sati
  • Javna nabava ( 11 )
  • Gradska uprava ( 2 )
  • Upravni odjeli ( 0 )
   • UO za opće poslove i ured gradonačelnika ( 1018 )

    Upravni odjel za opće poslove i ured gradonačelnika

    Pročelnik: Siniša Kovačić
    Adresa: Dr. F. Tuđmana 1
    Telefon: 032/456-531
    E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
    Web adresa: www.vukovar.hr
    Broj djelatnika: 12

    U okviru Upravnog odjela za opće poslove i ured gradonačelnika se obnašaju poslovi protokola za potrebe gradonačelnika i Grada, poslovi priopćavanja i izvješćivanja javnosti u svezi rada Gradskog vijeća, gradonačelnika i Gradske uprave to za obavljanje uredskih i drugih poslova za potrebe gradonačelnika, prijem stranaka za gradonačelnika i davanje strankama potrebitih informacija, protokolarni poslovi za gradonačelnika, osobna prepiska za gradonačelnika s dužnosnicima države i drugim osobama, izvješća za tisak, organiziranje konferencija za tisak, korespondencija za gradonačelnika i dr

    - Djelatnici UO za opće poslove i ured gradonačelnika

    VIJESTI:

   • Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom ( 12 )
   • Upravni odjel za društvene djelatnosti ( 159 )
   • Upravni odjel za financije i nabavu ( 12 )
   • Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju ( 59 )
   • Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša ( 109 )
   • Upravni odjel za kulturu i turizam ( 94 )
   • UO za društvene djelatnosti, zdravstvo... ( 144 )

    Upravni odjel za društvene djelatnosti, zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine

    Pročelnica: Dragica Holoker-Radumilo
    Adresa: Dr. F. Tuđmana 1
    Telefon: 032/456-541
    E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
    Web adresa: -
    Broj djelatnika: 9

    Upravni odjel za društvene djelatnosti, zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine obavlja poslove u području predškolskog odgoja i brige za djecu, kulture, sporta, tehničke kulture, zdravstva, socijalne skrbi, humanitarne djelatnosti, usklađuje rad ustanova, organizacija i udruga koje djeluju na tim područjima.

    Djelatnici UO za društvene djelatnosti, zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine

    VIJESTI:

   • Upravni odjel za gospodarstvo, EU projekte... ( 60 )

    Upravni odjel za gospodarstvo, EU projekte i međunarodnu suradnju

    Pročelnik: Dragan Njegić
    Adresa:Dr.Franje Tuđmana 1
    Telefon: 032/456-571
    E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
    Web adresa: -
    Broj djelatnika: 3

     

     

    - Djelatnici UO za gospodarstvo, EU projekte i međunarodnu suradnju

    VIJESTI:

   • UO za uređenje grada, upravljanje gradskom imov... ( 66 )

    Upravni odjel za uređenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša

    Pročelnica: Lidija Nikšić, dipl. iur.
    Adresa: Dr. Franje Tuđmana 1
    Telefon: 032/456-561
    E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
    Web adresa: -
    Broj djelatnika: 20

    Upravni odjel za uređenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša u okviru svojih prava i dužnosti obavlja poslove lokalnog značaja utvrđene posebnim zakonima koji se odnose na komunalno gospodarstvo, uređenje naselja, prostorno i urbanističko planiranje i provedbu dokumenata prostornog uređenja, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša ,zaštitu potrošača javnih komunalnih usluga, održavanje nerazvrstanih cesta, izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz gradnju, geodetske poslove te promet na području Grada.
    U okviru svojih dužnosti obavlja obračun i naplatu komunalne naknade, komunalnog doprinosa i naknade za uređenje voda,  provedbu odredbi komunalnog reda, nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na javnim i zelenim površinama, prati poslove obnove Grada i daje odgovarajuće prijedloge.
    Upravni odjel također brine o komunalnom uređenju i čistoći, opskrbi pitkom vodom i odvodnji otpadnih voda, održavanju groblja, zbrinjavanju pasa lutalica, provodi zabranu držanja domaćih životinja u Gradu. Obavlja nadzor nad radom trgovačkih društava kojima je Grad osnivač a kojima je povjereno obavljanje komunalnih djelatnosti i nadzor obavljanja drugih komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije ili ugovora. Upravni odjel provodi, u skladu sa zakonskim propisima i općim aktima Grada, postupak za stjecanje i otuđivanje nekretnina u vlasništvu Grada te priprema i izvršava odluke i druge akte o raspolaganju tim nekretninama što ih donose nadležna tijela Grada, vodi brigu o nekretninama u vlasništvu Grada te provodi odluke u zemljišnim i katastarskim knjigama.
    U ovom odjelu obavljaju se i poslovi u svezi gospodarenja stambenim fondom Grada Vukovara i poslovi evidentiranja ostalog stambenog fonda na području Grada.

    - Djelatnici UO za uređenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša

    - Prostorni planovi

    VIJESTI:

   • UO za financije ( 17 )

    Upravni odjel za financije i proračun

    Pročelnica: Aranka Džalto
    Adresa: Dr.Franje Tuđmana 1
    Telefon: 032/456-551
    E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
    Web adresa: -
    Broj djelatnika: 7

    U okviru Upravnog odjela

    - Djelatnici UO za financije i proračun

    VIJESTI:

  • Gradske ustanove ( 0 )
   • Javna ustanova u kulturi "Hrvatski dom Vukovar" ( 90 )

    Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Vukovar

    Ravnateljica: Ivanka Miličić
    Adresa: J. J. Strossmayera 20, p.p.70
    Telefon: 032/450-697, 450-678
    E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
    Web adresa: http://hrvatskidomvukovar.hr
    Broj djelatnika: 5

     

   • Dječji vrtić Vukovar I ( 175 )

    Dječji vrtić Vukovar 1

    Ravnateljica: Mirjana Kulić
    Adresa: Eugena Kvaternika 27
    Telefon: 032/414-709
    E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
    Web adresa:
    Broj djelatnika: 84

    Dječji vrtić Vukovar 1 obavlja svoju djelatnost na 4 lokacije u Gradu, u prigradskom naselju Sotin i mjestu Bogdanovci. Osim redovnog programa u našim se vrtićima provodi i Program predškole, Program ranog učenja engleskog jezika i Sportska igraonica.

    Javna nabava za 2013. godinu

    Javna nabava za 2014. godinu

    Plan nabave za 2014. godinu

    Plan nabave za 2015. godinu

    Pravilnik o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti

    Javni natječaji za 2014. godinu

   • Gradska knjižnica Vukovar ( 189 )

    Gradska knjižnica Vukovar

    Ravnateljica: Vlatka Surma Szabo, dipl.knjižn.
    Adresa: Trg Republike Hrvatske 1
    Telefon: 032/441 267
    E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
    Web adresa :http://www.gkvu.hr
    Broj djelatnika: 17

     

   • Dječji vrtić Vukovar II ( 96 )

    Dječji vrtić Vukovar 2

    Ravnateljica: Jarmilka Beljička-Karlaš, prof.
    Adresa: Kardinala A. Stepinca 46
    Telefon: 032/441-288, 032/441-608
    E-mail adresa:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
    Web adresa: http://www.dv-vukovar2.hr
    FB profil: Dječji vrtić Vukovar 2
    Broj djelatnika: 25

     Dječji vrtić  Vukovar II  javna je ustanova  koja  ostvaruje programe predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi. Osnovna djelatnost vrtića obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu. Ovisno o potrebama i interesima djece i roditelja /skrbnika, vrtić ostvaruje različite programe s obzirom na vrstu, trajanje i namjenu programa (redovite programe, program predškole, programe za djecu s teškoćama u razvoju, kraće programe te druge programe u cilju obogaćivanja rada s djecom, roditeljima i zajednicom).

    Osnovna specifičnost rada vrtića je ostvarivanje prava na odgoj i obrazovanje djece pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina. Cjelokupan odgojno-obrazovno rad  izvodi se na srpskom jeziku uz obvezno učenje hrvatskog jezika u trajanju 1/5 dužine dnevnog boravka djeteta u vrtiću. Sadržaji i aktivnosti rada na hrvatskom jeziku usmjereni su na razvijanje komunikacijskih vještina na hrvatskom jeziku te upoznavanje tradicije i kulture hrvatskog naroda.

    Misija Dječjeg vrtića Vukovar II je temeljem suvremene koncepcije predškolskog odgoja poticati cjeloviti psihofizički razvoj djeteta te  ostvarivati prava srpske nacionalne manjine na obrazovanje na materinskom  jeziku na promicanju jezika, običaja i kulturne baštine srpske nacionalne manjine  u Republici Hrvatskoj.

    Vizija Vrtića je postati predškolska ustanova koja će visokim kvalitetom rada  razvijati i njegovati materinski srpski  i  hrvatski  jezik i interkulturalnost,   doprinositi razvijanju pozitivne slike o sebi i osjećaja  pripadnosti multikulturalnoj zajednici te odgoj i priprema djece predškolske dobi  za uspješno participiranje u suvremenom životu.

    Plan nabave za 2015. godinu
    Plan nabave za 2016. godinu

   • Gradski muzej Vukovar ( 143 )

    Gradski muzej Vukovar

    Ravnateljica: Ružica Marić
    Adresa: Dvorac Eltz, Županijska 2
    Telefon: 032 441 271
    E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
    Web adresa:
    Broj djelatnika: 14

    Gradski muzej Vukovar muzejska je ustanova kompleksnog tipa kojoj je osnivač Grad Vukovar. Vukovarac prof. dr. ANTUN BAUER inicijator je i osnivač Gradskog muzeja Vukovar svojim brojnim poklonima i donacijama: stilskog namještaja, oružja, umjetničkih slika, grafika, crteža i skulptura, te znatnim količinama rimskog novca i mnogim drugim predmetima, počevši od 1948. godine pa sve do svoje smrti 2000. godine.

   • Turistička zajednica grada Vukovara ( 26 )

    Turistička zajednica grada Vukovara

    Ravnateljica: Jasna Babić
    Adresa: J.J. Strossmayera 15
    Telefon: 032/442-889
    E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
    Web adresa: http://www.turizamvukovar.hr
    Broj djelatnika: 3

     

  • Gradske tvrtke ( 0 )
  • Gospodarstvo ( 1 )
  • Kultura i obrazovanje ( 0 )
  • Sport i rekreacija ( 17 )
  • Civilno društvo ( 7 )
  • Financiranje udruga ( 0 )
  • Ostalo ( 3 )
  • Pravilnici ( 5 )
  • Programi ( 1 )
  • Prostorni planovi ( 4 )
  • Vukovarski mozaik ( 106 )
   Emisiju Vukovarski mozaik možete gledati na programu Vinkovačke TV:
   - Četvrkom u 18,15 sati
   - Petkom u 20,00 sati - 1. repriza
   - Ponedjeljkom u 11,30 sati - 2. repriza
  • Vukovarske adventske svečanosti ( 13 )
  • VUKOVAR-MJESTO POSEBNOG PIJETETA ( 0 )

   VUKOVAR-MJESTO POSEBNOG PIJETETA


   Dani-sjecanja-slika 2016 Dani-sjecanja-slika 2015 Dani-sjecanja-slika 2014
            
          

 • Zabava ( 0 )
 • Najave ( 0 )
 • Razno ( 0 )
 • Eko Etno centar Adica ( 16 )
 • Nekategorizirano ( 92 )
 • Plakati ( 75 )
 • Oglasi ( 0 )


 • Pučka kuhinja ( 1 )

  vukovar-obljetnica-785

Copyright © 2009.- 2016. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu