Gradski muzej Vukovar

 • Grad Vukovar ( 39 )
  • Vukovarska kronika ( 264 )

    

   Emisiju Vukovarska kronika možete gledati na programu Osječke TV:
   - utorkom u 16,50 sati
  • Javna nabava ( 11 )
  • Gradska uprava ( 2 )
  • Upravni odjeli ( 0 )
   • UO za opće poslove i ured gradonačelnika ( 1305 )

    Upravni odjel za opće poslove i ured gradonačelnika

    Pročelnik: Siniša Kovačić
    Adresa: Dr. F. Tuđmana 1
    Telefon: 032/456-531
    E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
    Web adresa: www.vukovar.hr
    Broj djelatnika: 12

    U okviru Upravnog odjela za opće poslove i ured gradonačelnika se obnašaju poslovi protokola za potrebe gradonačelnika i Grada, poslovi priopćavanja i izvješćivanja javnosti u svezi rada Gradskog vijeća, gradonačelnika i Gradske uprave to za obavljanje uredskih i drugih poslova za potrebe gradonačelnika, prijem stranaka za gradonačelnika i davanje strankama potrebitih informacija, protokolarni poslovi za gradonačelnika, osobna prepiska za gradonačelnika s dužnosnicima države i drugim osobama, izvješća za tisak, organiziranje konferencija za tisak, korespondencija za gradonačelnika i dr

    - Djelatnici UO za opće poslove i ured gradonačelnika

    VIJESTI:

   • Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom ( 43 )
   • Upravni odjel za društvene djelatnosti ( 459 )
   • Upravni odjel za financije i nabavu ( 16 )
   • Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju ( 149 )
   • Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša ( 200 )
   • Upravni odjel za kulturu i turizam ( 199 )
   • UO za društvene djelatnosti, zdravstvo... ( 153 )

    Upravni odjel za društvene djelatnosti, zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine

    Pročelnica: Dragica Holoker-Radumilo
    Adresa: Dr. F. Tuđmana 1
    Telefon: 032/456-541
    E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
    Web adresa: -
    Broj djelatnika: 9

    Upravni odjel za društvene djelatnosti, zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine obavlja poslove u području predškolskog odgoja i brige za djecu, kulture, sporta, tehničke kulture, zdravstva, socijalne skrbi, humanitarne djelatnosti, usklađuje rad ustanova, organizacija i udruga koje djeluju na tim područjima.

    Djelatnici UO za društvene djelatnosti, zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine

    VIJESTI:

   • Upravni odjel za gospodarstvo, EU projekte... ( 61 )

    Upravni odjel za gospodarstvo, EU projekte i međunarodnu suradnju

    Pročelnik: Dragan Njegić
    Adresa:Dr.Franje Tuđmana 1
    Telefon: 032/456-571
    E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
    Web adresa: -
    Broj djelatnika: 3

     

     

    - Djelatnici UO za gospodarstvo, EU projekte i međunarodnu suradnju

    VIJESTI:

   • UO za uređenje grada, upravljanje gradskom imov... ( 66 )

    Upravni odjel za uređenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša

    Pročelnica: Lidija Nikšić, dipl. iur.
    Adresa: Dr. Franje Tuđmana 1
    Telefon: 032/456-561
    E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
    Web adresa: -
    Broj djelatnika: 20

    Upravni odjel za uređenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša u okviru svojih prava i dužnosti obavlja poslove lokalnog značaja utvrđene posebnim zakonima koji se odnose na komunalno gospodarstvo, uređenje naselja, prostorno i urbanističko planiranje i provedbu dokumenata prostornog uređenja, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša ,zaštitu potrošača javnih komunalnih usluga, održavanje nerazvrstanih cesta, izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz gradnju, geodetske poslove te promet na području Grada.
    U okviru svojih dužnosti obavlja obračun i naplatu komunalne naknade, komunalnog doprinosa i naknade za uređenje voda,  provedbu odredbi komunalnog reda, nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na javnim i zelenim površinama, prati poslove obnove Grada i daje odgovarajuće prijedloge.
    Upravni odjel također brine o komunalnom uređenju i čistoći, opskrbi pitkom vodom i odvodnji otpadnih voda, održavanju groblja, zbrinjavanju pasa lutalica, provodi zabranu držanja domaćih životinja u Gradu. Obavlja nadzor nad radom trgovačkih društava kojima je Grad osnivač a kojima je povjereno obavljanje komunalnih djelatnosti i nadzor obavljanja drugih komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije ili ugovora. Upravni odjel provodi, u skladu sa zakonskim propisima i općim aktima Grada, postupak za stjecanje i otuđivanje nekretnina u vlasništvu Grada te priprema i izvršava odluke i druge akte o raspolaganju tim nekretninama što ih donose nadležna tijela Grada, vodi brigu o nekretninama u vlasništvu Grada te provodi odluke u zemljišnim i katastarskim knjigama.
    U ovom odjelu obavljaju se i poslovi u svezi gospodarenja stambenim fondom Grada Vukovara i poslovi evidentiranja ostalog stambenog fonda na području Grada.

    - Djelatnici UO za uređenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša

    - Prostorni planovi

    VIJESTI:

   • UO za financije ( 17 )

    Upravni odjel za financije i proračun

    Pročelnica: Aranka Džalto
    Adresa: Dr.Franje Tuđmana 1
    Telefon: 032/456-551
    E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
    Web adresa: -
    Broj djelatnika: 7

    U okviru Upravnog odjela

    - Djelatnici UO za financije i proračun

    VIJESTI:

  • Gradske ustanove ( 0 )
   • Javna ustanova u kulturi "Hrvatski dom Vukovar" ( 111 )

    Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Vukovar

    Ravnateljica: Ivanka Miličić
    Adresa: J. J. Strossmayera 20, p.p.70
    Telefon: 032/450-697, 450-678
    E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
    Web adresa: http://hrvatskidomvukovar.hr
    Broj djelatnika: 5

     

   • Dječji vrtić Vukovar I ( 275 )

    Dječji vrtić Vukovar I

    Ravnateljica: Mirjana Kulić
    Adresa: Eugena Kvaternika 27
    Telefon: 032/414-709
    E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
    Web adresa: www.djecjivrticvukovar1.hr
    Broj djelatnika: 84

    Dječji vrtić Vukovar I obavlja svoju djelatnost na 4 lokacije u Gradu, u prigradskom naselju Sotin i mjestu Bogdanovci. Osim redovnog programa u našim se vrtićima provodi i Program predškole, Program ranog učenja engleskog jezika, Sportska igraonica i Kraći program rada s potencijalno darovitom djecom

    Javna nabava za 2013. godinu

    Javna nabava za 2014. godinu

    Plan nabave za 2014. godinu

    Plan nabave za 2015. godinu

    Pravilnik o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti

    Javni natječaji za 2014. godinu

   • Gradska knjižnica Vukovar ( 210 )

    Gradska knjižnica Vukovar

    Ravnateljica: Jelena Miškić, dipl.knjiž.
    Adresa: Trg Republike Hrvatske 1
    Telefon: 032/441 267
    E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
    Web adresa :http://www.gkvu.hr
    Broj djelatnika: 17

     

   • Dječji vrtić Vukovar II ( 155 )

    Dječji vrtić Vukovar 2

     

    Ravnateljica: Marina Latinović
    Adresa: Kardinala A. Stepinca 46
    Telefoni:
      -Ravnateljica: 032/521-412; 099/343-1656
      -Tajništvo: 032/441-288
      -Računovodstvo: 032/441-608
    E-mail adrese:
     - Ravnateljica: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
     - Tajništvo:     Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
     - Računovodstvo: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
    Web adresa: http://www.dv-vukovar2.hr
    FB profil: Dječji vrtić Vukovar 2
    Broj djelatnika: 25

     Dječji vrtić  Vukovar II  javna je ustanova  koja  ostvaruje programe predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi. Osnovna djelatnost vrtića obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu. Ovisno o potrebama i interesima djece i roditelja /skrbnika, vrtić ostvaruje različite programe s obzirom na vrstu, trajanje i namjenu programa (redovite programe, program predškole, programe za djecu s teškoćama u razvoju, kraće programe te druge programe u cilju obogaćivanja rada s djecom, roditeljima i zajednicom).

    Osnovna specifičnost rada vrtića je ostvarivanje prava na odgoj i obrazovanje djece pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina. Cjelokupan odgojno-obrazovno rad  izvodi se na srpskom jeziku uz obvezno učenje hrvatskog jezika u trajanju 1/5 dužine dnevnog boravka djeteta u vrtiću. Sadržaji i aktivnosti rada na hrvatskom jeziku usmjereni su na razvijanje komunikacijskih vještina na hrvatskom jeziku te upoznavanje tradicije i kulture hrvatskog naroda.

    Misija Dječjeg vrtića Vukovar II je temeljem suvremene koncepcije predškolskog odgoja poticati cjeloviti psihofizički razvoj djeteta te  ostvarivati prava srpske nacionalne manjine na obrazovanje na materinskom  jeziku na promicanju jezika, običaja i kulturne baštine srpske nacionalne manjine  u Republici Hrvatskoj.

    Vizija Vrtića je postati predškolska ustanova koja će visokim kvalitetom rada  razvijati i njegovati materinski srpski  i  hrvatski  jezik i interkulturalnost,   doprinositi razvijanju pozitivne slike o sebi i osjećaja  pripadnosti multikulturalnoj zajednici te odgoj i priprema djece predškolske dobi  za uspješno participiranje u suvremenom životu.

    Plan nabave za 2015. godinu
    Plan nabave za 2016. godinu
    Plan nabave za 2017. godinu

   • Gradski muzej Vukovar ( 201 )

    Gradski muzej Vukovar

    Ravnateljica: Ružica Marić
    Adresa: Dvorac Eltz, Županijska 2
    Telefon: 032 441 271
    E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
    Web adresa:
    Broj djelatnika: 14

    Gradski muzej Vukovar muzejska je ustanova kompleksnog tipa kojoj je osnivač Grad Vukovar. Vukovarac prof. dr. ANTUN BAUER inicijator je i osnivač Gradskog muzeja Vukovar svojim brojnim poklonima i donacijama: stilskog namještaja, oružja, umjetničkih slika, grafika, crteža i skulptura, te znatnim količinama rimskog novca i mnogim drugim predmetima, počevši od 1948. godine pa sve do svoje smrti 2000. godine.

   • Turistička zajednica grada Vukovara ( 28 )

    Turistička zajednica grada Vukovara

    Ravnateljica: Jasna Babić
    Adresa: J.J. Strossmayera 15
    Telefon: 032/442-889
    E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
    Web adresa: http://www.turizamvukovar.hr
    Broj djelatnika: 3

     

   • JU "Sportski objekti Vukovar" ( 34 )

     JU Sportski objekti Vukovar

    Ravnatelj: Ivan Szabo
    Adresa: Trg Dražena Petrovića bb,
    32000 Vukovar
    Tel: 032/540-430
    E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
    Web adresa: http://sov.hr/
    Facebook: https://web.facebook.com/sov.hr/
    Broj djelatnika: 17

     

    Misija JU Sportski objekti Vukovar jest unapređenje sportske infrastrukture kroz uređenje i opremanje površina i građevina u kojima se provode sportske aktivnosti. Značajno doprinijeti razvoju sporta i sportske rekreacije a time i kvaliteti života i zdravlja građana.

    Vizija JU Sportski objekti Vukovar jest pozicionirati grad Vukovar kao lokaciju vrhunskih sportskih i organizacijskih sposobnosti, razviti sportski turizam, osigurati razvoj i promidžbu lokalnog sporta i grada Vukovara.

    OBJEKTI:  
    PLIVALIŠTE VUKOVAR        
    Adresa: Trg Dražena Petrovića bb,
    32000 Vukovar
    Tel: 032/540-430
    E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
    Web adresa: http://sov.hr/
    Facebook: https://web.facebook.com/sov.hr/

    Plivalište sadrži jednu bazensku školjku unutar same građevine, dimenzije 50*25m, što odgovara dimenzijama olimpijskog bazena, te dvije manje bazenske školjke na otvorenom pravokutnog 22×12 metara i ovalnog bazena sa masažerima i toboganom 25×15 metra. Dvije manje školjke su bazen za rekreaciju i obuku neplivača.
    Osim plivačkih aktivnosti, uz dodatnu opremu moguće je provoditi i druge sportske, rekreacijske, zabavne i revijalne programe.
    Uz dužu stranu bazena smješteno je gledalište.
    Ostale sadržaje plivalište čine: Fitness dvorana na prvom katu (sa zasebnim svlačionicama i sanitarnim instalacijama) Sauna u podrumu (sa zasebnim svlačionicama i sanitarnim instalacijama) Administrativni prostori na prvom katu Komercijalni prostori u prizemlju (na položaju ispod tribina, s ulazima izvedenim s vanjske strane objekta) Restoran i bar na dvije razine (prizemlje i prvi kat) Sunčalište Komercijalno dvorište.

     

    SPORTSKA DVORANA
    Adresa: Trg Dražena Petrovića 2,
    32000 Vukovar
    Tel: 032/421-866
    Email:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
    Web adresa: http://sov.hr/

    Sportska dvorana po namjeni je sportsko-komercijalni prostor, te je po karakteristikama sportsko-rekreacijske namjene.
    Sadržaji koji se pružaju u sportskoj dvorani velika i mala dvorana namjenjena za sportska događanja kao što su utakmice( nogometne, košarkaške, odbojkaške, rukometne..) kako za sportske klubove tako i za rekreaciju stanovništva grada Vukovara.
    Osim dvorana kao sadržaj je pristupačno kuglanje, kao i korištenje teretane kao oblik rekreacije.
    U dvorani je još i dvorana za boksački klub kao i gimnastički klub.

     

    SRC LIJEVA BARA
    Adresa: Ul. Stanka Vraza 19B,
    32000 Vukovar
    Tel: 032/421-866
    Email:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
    Web: http://sov.hr/

    Sportsko rekreacijski centar Lijeva bara sastoji se od vanjskih terena za košarku, nogomet tenis i odbojku, zgrade u kojoj se nalaze uređen prostor za borilačke sportove, društvene prostorije sa sanitarnim čvorom koje koriste udruge i klubovi grada Vukovara. Na samom ulazu nalazi se boćalište i parkirališni prostor. Lijeva bara oduvijek je bila okupljalište vukovarskih sportaša i rekreativaca kako na sportskim druženjima tako i na brojnim natjecanjima.

     

    TENIS CENTAR VUKOVAR
    Adresa: Sportska bb,
    32000 Vukovar
    Email:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
    Tel: 098/939-6468
    Web: http://sov.hr/

    Na teniskim terenima se odvijaju programi rekreacije, škole tenisa, natjecanja kroz turnire u svim uzrastima (djeca, rekreativci, veterani..), veteranska liga Slavonije i Baranje.
    U dugoročnom planu je osiguravanje uvjeta za cjelogodišnjom mogućnošću održavanja svih teniskih aktivnosti i programa.

     

     

  • Gradske tvrtke ( 0 )
  • Gospodarstvo ( 1 )
  • Kultura i obrazovanje ( 0 )
  • Sport i rekreacija ( 18 )
  • Civilno društvo ( 7 )
  • Financiranje udruga ( 2 )
  • Ostalo ( 4 )
  • Pravilnici ( 6 )
  • Programi ( 1 )
  • Prostorni planovi ( 4 )
  • Vukovarski mozaik ( 133 )
   Emisiju Vukovarski mozaik možete gledati na programu Vinkovačke TV:
   - Četvrkom u 18,15 sati
   - Petkom u 20,00 sati - 1. repriza
   - Ponedjeljkom u 11,30 sati - 2. repriza
  • Vukovarske adventske svečanosti ( 13 )
  • Jednostavna nabava ( 1 )
  • VUKOVAR-MJESTO POSEBNOG PIJETETA ( 0 )

   VUKOVAR-MJESTO POSEBNOG PIJETETA


    
    Dani-sjecanja-slika 2018
   Dani-sjecanja-slika 2017
   Dani-sjecanja-slika 2016 Dani-sjecanja-slika 2015 Dani-sjecanja-slika 2014
            
          

  • SVEČANA SINJSKA ALKA U VUKOVARU ( 13 )
 • Zabava ( 0 )
 • Najave ( 0 )
 • Razno ( 0 )
 • Eko Etno centar Adica ( 16 )
 • Nekategorizirano ( 87 )
 • Plakati ( 169 )
 • Oglasi ( 0 )


 • Pučka kuhinja ( 1 )

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu