Turistička zajednica grada Vukovara

Održana Osnivačka Skupština Turističke Zajednice grada Vukovara

Dana 19. srpnja 2010.g. održana je Osnivačka skupština Turističke zajednice grada Vukovara sukladno novom Zakonu o Turističkim zajednicama (NN 152/08) i Statutu Turističke zajednice koji je verificiralo i odobrilo Ministarstvo turizma.
Prema novom Zakonu, gradonačelnik je po svojoj funkciji predsjednik Turističke zajednice grada Vukovara.

Na Skupštini su potvrđeni mandati novim članovima Skupštine kako slijedi:
1. Đuro Bamburač – Planum građenje d.o.o.
2. Sandra Mudri – Hotel Lav
3. Zvonko Kovačić – Navis d.o.o.  
4. Aleksandar Sič – Auto Čuljak
5. Siniša Kukić – Hotel Dunav
6. Milena Prodanović – Čazmatrans Vukovar d.o.o.
7. Đurđa Vujić – Borovo trgovačka mreža d.o.o.
8. Dragan Mlakić – UTO Vrške
9. Ivana Čorak – Velepromet Vukovar d.o.o.
10. Ivan Roca – Velepromet Vukovar d.o.o.
11. Bojan Bođirković – Mesarski obrt Bođirković
12. Ante Stjepanović – P.T.O.U. Stjepanović
13. Zdenka Poljak – Trgovačko – kozmetički obrt Poljak
14. Ivan Mandarić – Gradite najpovoljnije d.o.o.
15. Višnja Jukić – Cvječarnica Fontana
16. Josip Dufek – Najbolja ponuda d.o.o.
17. Ružica Dufek – Vukovarka d.o.o.
18. Manda Subotić – Auto Đuka
19. Dalibor Rendulić – Vukovar trend Rendulić d.o.o.
20. Zdravko Dedić – Autopraonica Dedić

Također je imenovano Turističko vijeće Turističke zajednice grada Vukovara čiji članovi su:
1. Vinko Mijok – Hotel Lav
2. Zvonko Kovačić – Navis d.o.o.
3. Ružica Dufek – Vukovarka d.o.o.
4. Aleksandar Sič – Auto Čuljak
5. Đuro Bamburać – Planum građenje d.o.o.
6. Mandica Subotić – Auto Đuka
7. Pavo Josić – Restoran Megaron
8. Zdenka Poljak – Trgovačko – kozmetički obrt Poljak

kao i članovi Nadzornog odbora:
1.Jovica Knežević
2.Alen Diberto
a trečeg člana će sukladno Statutu delegirati Turističko Vijeće Turističke zajednice Vukovarsko-srijemske županije.

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu