EKONOSKA-SKOLA

PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU EKONOMSKE ŠKOLE VUKOVAR KK.08.2.1.03.0020

 

Upravljačko tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Posredničko tijelo razine 2:                         
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Prijavitelj: Grad Vukovar
Partneri: Ekonomska škola Vukovar
Razvojna agencija Vukovar d.o.o.
Cilj projekta: Doprinos unapređenju obrazovne infrastrukture u gradu Vukovaru i regiji. Kroz izradu cjelokupne projektno-tehničke dokumentacije ispunjen je preduvjet za projekt izgradnje i opremanja nove, moderne i energetski učinkovite zgrade Ekonomske škole s pripadajućom sportskom dvoranom. Izgradnjom će se unaprijediti kvaliteta obrazovanja i društvenog sadržaja grada Vukovara te doprinijeti većoj zapošljivosti stanovništva i društveno-gospodarskom rastu regije, odnosno doprinijeti razvojnom prioritetu 1RP (Unaprjeđenje obrazovne infrastrukture i modernizacija obrazovnih sadržaja) Intervencijskog plana grada Vukovara
Ukupna vrijednost projekta:                                2.700.000,00 kn
Ukupni prihvatljivi troškovi:   2.672.000,00 kn
Dodijeljena bespovratna sredstva: 2.271.200,00 kn – MRRFEU - Sredstva Intervencijskog plana Grada Vukovara
320.640,00 kn – MRRFEU - Sredstva Javnog poziva za dodjelu sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU      projekata na regionalnoj i lokalnoj razini
Razdoblje provedbe projekta: 30. studeni 2017. godine do 29. travnja 2019. godine 

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu