RADNICKI-DOM

PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU ZGRADE „RADNIČKI DOM" U BOROVU NASELJU I PRENAMJENU U PROSTOR VELEUČILIŠTA „LAVOSLAV RUŽIČKA" U VUKOVARU
KK.08.2.1.03.0023

 

Upravljačko tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Posredničko tijelo razine 2:                         
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Prijavitelj: Grad Vukovar
Partneri: Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru
Razvojna agencija Vukovar d.o.o.
Cilj projekta: Izrađena projektna dokumentacija za provedbu projekta Rekonstrukcija zgrade „Radnički dom“ u Borovu naselju i prenamjena u prostor Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru, odobrenog IP-om Grada Vukovara kojim će se unaprijediti obrazovna infrastruktura i modernizirati obrazovni sadržaji, te pridonijeti povećanju konkurentnosti na tržištu rada
Ukupna vrijednost projekta:                       

2.200.000,00 kn

Ukupni prihvatljivi troškovi:  

2.200.000,00 kn

Dodijeljena bespovratna sredstva:

1.870.000,00 kn – MRRFEU - Sredstva Intervencijskog plana Grada Vukovara

  264.000,00 kn – MRRFEU - Sredstva Javnog poziva za dodjelu sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

Razdoblje provedbe projekta: 24. travnja 2018. godine do 24. listopada 2019. godine 

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu