RAZVOJ I PROVEDBA PROGRAMA ZA SOCIJALNU KOHEZIJU
I POVEĆANJE ZAPOSLENOSTI U GRADU VUKOVARU
UP.02.1.2.01

 

Upravljačko tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Posredničko tijelo razine 1:                         
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Posredničko tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje
Prijavitelj:

Svaka pravna osoba javnog ili privatnog prava, koja je izravno odgovorna za pokretanje, upravljanje, provedbu i ostvarenje rezultata projekta, odgovorna za pripremu projektnog prijedloga i njegovo podnošenje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga, u cilju dobivanja sufinanciranja za provedbu projekta

Partneri:

Svaka pravna osoba javnog ili privatnog prava, koja koristi dio projektnih sredstava i sudjeluje u provedbi projekta provodeći povjerene mu projektne aktivnosti

Cilj projekta:

Poboljšati socio-ekonomske i životne uvjete u gradu Vukovaru.
Razviti i unaprijediti socijalne usluge i sadržaje na području grada Vukovara.
Povećati zapošljivost te mogućnosti za zapošljavanje za nezaposlene osobe na području grada Vukovara.
Razviti i unaprijediti kulturne i umjetničke usluge/aktivnosti na području grada Vukovara

Ukupna vrijednost projekta:                       
15.000.000,00 kn
Ukupni prihvatljivi troškovi: 
do 100% vrijednosti projekta
Razdoblje provedbe projekta:

Započinje datumom zadnjeg potpisa (potpisnika) ugovora te istječe završetkom projektnih aktivnosti