trznica-logo

 

IZGRADNJA GRADSKE TRŽNICE U NASELJU OLAJNICA U VUKOVARU
KK.08.2.1.05.0001

 

Upravljačko tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Posredničko tijelo razine 2:                         
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Prijavitelj: Grad Vukovar

Partner:

Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara
Cilj projekta: Izgradnja nove gradske tržnice u naselju Olajnica u Vukovaru čime će se ostvariti centralno mjesto za trženje lokalnih proizvoda i povećati dostupnost kvalitetne ponude građanima koje će doprinijeti jačanju poduzetništva i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća. Rezultat je izgrađena nova gradska tržnica površine 3.396,24 m2, opremljena svim poslovnim, logističkim, trgovačkim, društvenim i ugostiteljskim sadržajima
Ukupna vrijednost projekta:                       

 22.635.671,61 kn

Ukupni prihvatljivi troškovi:  

 21.103.482,04 kn

Dodijeljena bespovratna sredstva:

14.494.189,75 kn – MRRFEU - Sredstva Intervencijskog plana Grada Vukovara

1.145.893,58 kn – MRRFEU -  Sredstva Javnog poziva za dodjelu sredstva Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

Razdoblje provedbe projekta:

29. travnja 2015. godine do 31. prosinca 2017. godine 

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu