RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U GRADU VUKOVARU
KK.08.2.1.13

 

Upravljačko tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Posredničko tijelo razine 1:
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Posredničko tijelo razine 2:                         
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Prijavitelj:

Pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe (EU) br. 651/2014

Partner:

Nije primjenljivo

Cilj projekta:

Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Vukovara s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva

Ukupna vrijednost projekta:           

7.000.000,00 kn

Ukupni prihvatljivi troškovi:  

do 100% vrijednosti projekta

Razdoblje provedbe projekta:

Započinje datumom zadnjeg potpisa (potpisnika) ugovora te istječe završetkom projektnih aktivnosti

 

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu