PRIPREMA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT ADICA
KK.08.2.1.03.0024

 

Upravljačko tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Posredničko tijelo razine 2:                         
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Prijavitelj: Grad Vukovar

Partner:

Razvojna agencija Vukovar d.o.o.

Cilj projekta:

Stvaranje svih potrebnih preduvjeta za razvoj, prijavu i provedbu projekta Adica iz odobrenog IP-a Grada Vukovara, odnosno realizacije seta dokumentacije za navedeni projekt koja obuhvaća izradu tehničke dokumentacije te studiju izvedivosti i strategiju turističkog brendiranja grada Vukovara.
Projekt je u skladu s Intervencijskim planom grada Vukovara u kojem su definirana teritorijalna ulaganja usmjerena na fizičku, gospodarsku i socijalnu regeneraciju grada Vukovara koji imaju za cilj rješavanje problema koji obuhvaćaju najrelevantnije potrebe na području grada

Ukupna vrijednost projekta:                       

951.613,51 kn

Ukupni prihvatljivi troškovi:  

845.699,34 kn

Dodijeljena bespovratna sredstva:

718.844,43 kn – MRRFEU - Sredstva Intervencijskog plana Grada Vukovara

Razdoblje provedbe projekta: 01. prosinca 2017. godine do 01. lipnja 2019. godine

 

 

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu