Proračun Grada Vukovara

 


 

2019. godina

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa-1

PDF

Izmjene i dopune Odluke o Proračunu-1

PDF

Proračun

PDF

Odluka o izvršavanju Proračuna

PDF

Plan razvojnih programa za 2019-2021

PDF

2018. godina

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna za 2018.

PDF

Plan razvojnih programa-izvršenje

PDF

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa -1

PDF

Izmjene i dopune Odluke o Proračunu -1

PDF

Odluka o Proračunu

PDF

Odluka o izvršavanju Proračuna

PDF

Plan razvojnih programa

PDF

2017. godina

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna-2017

PDF

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa -3

PDF

Izmjene i dopune Odluke o Proračunu-3

PDF

Plan razvojnih programa-2

PDF

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa-2

PDF

Izmjene i dopune Odluke o Proračunu-2

PDF

Izmjene i dopune Odluke o Proračunu-1

PDF

Odluka o Proračunu

PDF

Odluka o izvršavanju Proračuna

PDF

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa-1

PDF

Plan razvojnih programa-1

PDF

Plan razvojnih programa

PDF

2016. godina

Odluka o Proračunu

PDF

Odluka o izvršavanju Proračuna

PDF

 Izmjene i dopune Odluke o Proračunu 1

PDF

Izmjene i dopune Odluke o Proračunu 2

PDF

Plan razvojnih programa 2

PDF

2015. godina

Odluka o Proračunu

PDF

Odluka o izvršavanju Proračuna

PDF

Izmjene i dopune Odluke o Proračunu

PDF

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu