Proračun Grada Vukovara

 


 

2017. godina

Plan razvojnih programa-2

PDF

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa-2

PDF

Izmjene i dopune Odluke o Proračunu-2

PDF

Izmjene i dopune Odluke o Proračunu-1

PDF

Odluka o Proračunu

PDF

Odluka o izvršavanju Proračuna

PDF

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa-1

PDF

Plan razvojnih programa-1

PDF

Plan razvojnih programa

PDF

2016. godina

Odluka o Proračunu

PDF

Odluka o izvršavanju Proračuna

PDF

 Izmjene i dopune Odluke o Proračunu 1

PDF

Izmjene i dopune Odluke o Proračunu 2

PDF

Plan razvojnih programa 2

PDF

2015. godina

Odluka o Proračunu

PDF

Odluka o izvršavanju Proračuna

PDF

Izmjene i dopune Odluke o Proračunu

PDF

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu