VUKOVAR JEDINSTVEN: KANAL DUNAV-SAVA POGUBAN ZA GRAD VUKOVAR

Na inicijativu gradonačelnika grada Vukovara Ivana Penave održana je tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara po pitanju projekta izgradnje Višenamjenskog kanala Dunav-Sava, Transportno-logističkog centra i Bazenske luke Bršadin.

Izgradnja Višenamjenskog kanala Dunav-Sava, Transportno-logističkog centra „Vuka" i Bazenske luke Bršadin protivno je interesima grada Vukovara i svih njegovih građana. Stratešku poziciju i prednost grada Vukovara tijekom povijesti je određivala činjenica da Vukovar leži na obali rijeke Dunav iz čega su proizlazile mnoge pogodnosti za grad i njegovo stanovništvo. Vukovar je tijekom prošlog stoljeća postao industrijsko i obrtničko središte, zahvaljujući upravo toj prednosti koju su prepoznali mnogi industrijalci, od Jana Bate, osnivača tvrtke Borovo, Theodora Müllera, osnivača tvrtke Vuteks, sve do današnjih dana i tvrtke Adriatica Dunav, Yasenka i mnogih drugih zbog kojih je s vremenom Luka Vukovar postala najveća riječna luka na području Republike Hrvatske.

Svaki od navedenih planiranih projekata zadire i slabi stratešku poziciju Grada Vukovara i Luke Vukovar, a time i narušava njegov strateški interes.

Izgradnjom kanala dovodi se u pitanje ekološka ravnoteža i ugroženost režima podzemnih voda, što posljedično dovodi u opasnost šume hrasta lužnjaka i ekosustav još uvijek neistražene šume Spačva, zatim ugroženost i nedostatak pitke vode, opasnost od isušivanja kao i opasnost od poplava.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara Igor Gavrić tom je prilikom rekao kako uvažavajući iznesene činjenice, Gradsko vijeće Grada Vukovara i sve političke stranke koje u njemu sudjeluju, ovim putem jasno izražavaju svoje neslaganje s navedenim projektima te smatraju da je jedino prihvatljivo rješenje razvoj postojeće Luke Vukovar na Dunavu i izgradnje transportno-logističkog centra na prostoru bivšeg kombinata Borovo.

Sukladno navedenom predlaže se Vladi RH i Hrvatskom saboru da ponište sve odluke vezane za realizaciju izgradnje Višenamjenskog kanala Dunav-Sava, za čiju se inicijativu za pokretanje postupka stavljanja izvan snage Prostorni plan posebnih obilježja Višenamjenskog kanala Dunav-Sava zadužuje gradonačelnik grada Vukovara Ivan Penava koji naglašava kako je ovo jedinstven primjer u gradu Vukovaru oko kojeg su se usuglasile sve političke opcije.

„Iznimno sam zadovoljan što su sve političke opcije koje participiraju u Gradskom vijeću prepoznale da je Višenamjenski kanal Dunav-Sava, Transportno-logistički centar „Vuka" i Bazenska luka Bršadin poguban za interese grada Vukovara i svih njegovih građana i da niti građani niti političke opcije koje ih predstavljaju u Gradskom vijeću, a niti ja kao gradonačelnik grada Vukovara neću dozvoliti da projekti koji su upereni protiv grada nastave s realizacijom", rekao je Penava te dodao kako je njegova dužnost štititi interese građana Vukovara, ali i samog grada.

 

 

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu