Zvučni zapisi sjednica Gradskog vijeća u 2011. godini

Sjednice Gradskog vijeća
Godina 2011
Sjednica
Zvučni zapis

1. dio sjednice: 


2. dio sjednice:

3. dio sjednice:

4. dio sjednice:

1. dio sjednice:


2. dio sjednice:

3. dio sjednice:

1. dio sjednice:


1. dio sjednice:

 

7. sjednica Gradskog vijeća
održana 07. rujna 2011. - nastavak

 

1. dio sjednice:


2. dio sjednice:

1. dio sjednice:


2. dio sjednice:

3. dio sjednice:

4. dio sjednice:

1. dio sjednice:


2. dio sjednice:

1. dio sjednice:


2. dio sjednice:

3. dio sjednice:

1. dio sjednice:


2. dio sjednice:

3. dio sjednice:

1. dio sjednice:


2. dio sjednice:

3. dio sjednice:

1. dio sjednice:


2. dio sjednice:

3. dio sjednice:

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća
održana 7. ožujka 2011.

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu