Gradsko vijeće

Akti sa 5. sjednice Gradskog vijeća

Na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 30. prosinca 2013., izglasana su i usvojena 2 akata.

Opširnije...

Akti sa 4. sjednice Gradskog vijeća

Na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 23. prosinca 2013., izglasano je i usvojeno 7 akata te je usvojen skraćeni zapisnici sa 3. sjednice, održane 26. studenoga 2013.

Opširnije...

Akti sa 3. sjednice Gradskog vijeća

Na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 26. studenoga 2013., izglasano je i usvojeno 14 akata

Opširnije...

POZIV NA 3. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 26. studenoga 2013. (utorak), sa početkom u 10.00 sati.

Opširnije...

Akti sa 2. sjednice Gradskog vijeća

Na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 4. studenoga 2013., izglasano je i usvojeno 6 akata te je usvojen skraćeni zapisnici sa 1. sjednice, održane . 27. i 30. rujna 2013.

Opširnije...

POZIV NA 2. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 4. studenoga 2013. (ponedjeljak), sa početkom u 10.00 sati.

Opširnije...

Akti sa 1. sjednice Gradskog vijeća

Na 1. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 27. i 30. rujna 2013., izglasano je i usvojeno 14 akta te je usvojen skraćeni zapisnik sa konstituirajuće sjednice, održane 30. kolovoza 2013.

Opširnije...

POZIV NA NASTAVAK 1. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva nastavak 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 30. rujna 2013. (ponedjeljak), sa početkom u 10.00 sati.

Opširnije...

POZIV NA 1. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 27. rujna 2013. (petak), sa početkom u 9.00 sati.

Opširnije...

Akti sa konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća

Na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara sazvane treći puta, održane 30. kolovoza 2013. izglasano je i usvojeno šest akata.

Opširnije...

POZIV NA 1. konstituirajuću SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA

Predstojnik Ureda držane uprave saziva 1. konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 27. lipnja 2013. (četvrtak), sa početkom u 10.00 sati.

Opširnije...

Akti sa 26. sjednice Gradskog vijeća

Na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 12. travnja 2013., izglasan je i usvojen jedan akt te je usvojen skraćeni zapisnik sa 25. sjednice, održane 20. ožujka 2013.

Opširnije...

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu