Gradsko vijeće

Poziv na 2. sjednicu Gradskoga vijeća

Na temelju članka 61., stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/10 ), sazivam 2. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA za 06. travnja 2011. (srijeda) u 10,00 sati

Opširnije...

Poziv na 1. sjednicu Gradskoga vijeća

Na temelju članka 61., stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/10 ), sazivam 1. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA za 28. ožujka 2011. (ponedjeljak) u 10,00 sati

Opširnije...

Zvučni zapisi sjednica Gradskog vijeća u 2012. godini

Zvučni zapisi sjednica Gradskog vijeća u 2012. godini

Opširnije...

Zvučni zapisi sjednica Gradskog vijeća u 2011. godini

Zvučni zapisi sjednica Gradskog vijeća u 2011. godini

Opširnije...

Zvučni zapisi sjednica Gradskog vijeća u 2010. godini

Zvučni zapisi sjednica Gradskog vijeća u 2010. godini

Opširnije...

Zvučni zapisi sjednica Gradskog vijeća u 2009. godini

Zvučni zapisi sjednica Gradskog vijeća u 2009. godini

Opširnije...

TOMISLAV DŽANAK NOVOIZABRANI PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA

pic_04_tnNa konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 7. ožujka 2011. godine, većinom glasova vijećnika izabrani su za predsjednika Tomislav Džanak (HSP dr. Ante Starčević), a potpredsjednike Goran Bošnjak (SDP) i Mile Ivković (SDP)

Opširnije...

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA 7. OŽUJKA

Predstojnica Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji Kata Tomljenović sazvala je konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća grada Vukovara za 7. ožujka 2011. godine u 11 sati.

Opširnije...

Zvučni zapisi sjednica Gradskog vijeća u 2015. godini

Zvučni zapisi sjednica Gradskog vijeća u 2015. godini.

Opširnije...

Zvučni zapisi sjednica Gradskog vijeća

Zvučni zapisi sjednica Gradskog vijeća

Opširnije...

Statut grada - službeni vjesnik grada

 Službeni vjesnici i Statut Grada Vukovara

Opširnije...

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu