Gradsko vijeće

Akti sa 6. sjednice Gradskog vijeća

6. sjednica Gradskoga vijeća održana je 6. travnja 2011. godine u 10.00 sati u Gradskoj vijećnici, soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar na kojo su doneseni sljedeći akti:

Opširnije...

5. sjednica Gradskog vijeća - tematska sjednica

Na ovoj sjednici nisu donešeni nikakvi akti.

Poziv na 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara

Na temelju članka 61., stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/10 ), sazivam 6. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA  VUKOVARA za 30. lipnja 2011. (četvrtak) u 10,00 sati

Opširnije...

Poziv na 5. sjednicu gradskoga vijeća

Na temelju članka 61., stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/10 ), sazivam 5. sjednicu (tematsku) GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA za 16. lipnja 2011. (četvrtak) u 11,00 sati

Opširnije...

Akti sa 4. sjednice Gradskoga vijeća

4. sjednica Gradskog vijeća održana je 31. svibnja 2011. u 10.00 sati u Gradskoj vijećnici, soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar na kojoj su doneseni sljedeći akti:

Opširnije...

Poziv na 4. sjednicu Gradskoga vijeća

Na temelju članka 61., stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/10 ), sazivam 4. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA za 31. svibnja 2011. (utorak) u 10,00 sati

Opširnije...

Akti sa 3. sjednice Gradskoga vijeća

3. sjednica Gradskoga vijeća održana je 18. travnja 2011. godine u 10.00 sati u Gradskoj vijećnici, soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar na kojo su doneseni sljedeći akti:

Opširnije...

Poziv na 3. sjednicu Gradskoga vijeća

Na temelju članka 61., stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/10 ), sazivam 3. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA za 18. travnja 2011. (ponedjeljak) u 10,00 sati

Opširnije...

Akti sa 2. sjednice Gradskog vijeća

2. sjednica Gradskog vijeća održana je 6. travnja 2011. u 10.00 sati u Gradskoj vijećnici, soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar na kojoj su doneseni sljedeći akti:

Opširnije...

Akti sa 1. sjednice Gradskog vijeća

1. sjednica Gradskog vijeća održana je 28. ožujka 2011. u 10.00 sati u Gradskoj vijećnici, soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar na kojoj su doneseni sljedeći akti:

Opširnije...

Poziv na 2. sjednicu Gradskoga vijeća

Na temelju članka 61., stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/10 ), sazivam 2. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA za 06. travnja 2011. (srijeda) u 10,00 sati

Opširnije...

Poziv na 1. sjednicu Gradskoga vijeća

Na temelju članka 61., stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/10 ), sazivam 1. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA za 28. ožujka 2011. (ponedjeljak) u 10,00 sati

Opširnije...

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu