Gradsko vijeće

POZIV NA 26. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 29. kolovoza 2016. (ponedjeljak), sa početkom u 8.00 sati.

Opširnije...

Poziv na 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara

Na temelju članka 61. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/10 ), predsjednik Gradskog vijeća saziva 25. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA za 3. kolovoza 2016. (srijeda) u 8,00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici, soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

Opširnije...

AKTI SA 24. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA ODRŽANE 5. SRPNJA 2016.

Na 24. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 5. Srpnja  2016., izglasano je i usvojeno 9 akata.

Opširnije...

POZIV NA 24. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, 5. srpnja 2016. (utorak) u 9,00 sati.

Opširnije...

AKTI SA 23. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA ODRŽANE 16. LIPNJA 2016.

 Na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 16. lipnja 2016., izglasano je i usvojeno 7 akata.

Opširnije...

ODRŽANA 23. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA

pic 01S 11 glasova za, izglasan je rebalans proračuna za 2016. godinu.

Opširnije...

POZIV NA 23. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 16. lipnja 2016. (četvrtak), sa početkom u 9.00 sati.

Opširnije...

AKTI SA 22. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA ODRŽANE 12. SVIBNJA 2016.

Na 22. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 12. svibnja 2016., izglasano je i usvojeno 10 akata.

Opširnije...

ODRŽANA JE 22. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA

pic 01Održana je 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara, na kojoj su usvojene sve točke dnevnog reda, a koja je započela aktualnim satom gradonačelnika.

Opširnije...

POZIV NA 22. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 12. svibnja 2016. (četvrtak), sa početkom u 9.00 sati.

Opširnije...

AKTI SA 21. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA ODRŽANE 31. OŽUJKA 2016.

Na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 31. ožujka 2016., izglasano je i usvojeno 6 akata.

Opširnije...

ODRŽANA 21. SJEDNICA GV GRADA VUKOVARA

pic 1Svih pet točaka dnevnog reda su usvojene.

Opširnije...

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu