Gradsko vijeće

ODRŽANA 28. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA

pic 01Održana je 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara

Opširnije...

AKTI SA 27. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA ODRŽANE 9. RUJNA 2016.

Na 27. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 9. rujna 2016., izglasano je i usvojeno 14 akata.

Opširnije...

POZIV NA 28. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 28. rujna 2016. (srijeda), sa početkom u 8.00 sati.

Opširnije...

NA 27. SJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA DONESEN JE PRORAČUN ZA 2017. GODINU

pic 01Održana je 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara koja je započela aktualnim satom gradonačelnika

Opširnije...

POZIV NA 27. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 9. rujna 2016. (petak), sa početkom u 8.00 sati.

Opširnije...

AKTI SA 26. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA ODRŽANE 29. KOLOVOZA 2016.

Na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 29. kolovoza 2016., izglasano je i usvojeno 5 akata.

Opširnije...

AKTI SA 25. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA ODRŽANE 3. KOLOVOZA 2016.

 Na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 3. kolovoza 2016., izglasana su usvojena 2 akta.

Opširnije...

ODRŽANA 26. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA

pic 01Održana je 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara koja je započela aktualnim satom gradonačelnika, a pitanja je imalo 16 vijećnika.

Opširnije...

POZIV NA 26. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 29. kolovoza 2016. (ponedjeljak), sa početkom u 8.00 sati.

Opširnije...

Poziv na 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara

Na temelju članka 61. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/10 ), predsjednik Gradskog vijeća saziva 25. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA za 3. kolovoza 2016. (srijeda) u 8,00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici, soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

Opširnije...

AKTI SA 24. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA ODRŽANE 5. SRPNJA 2016.

Na 24. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 5. Srpnja  2016., izglasano je i usvojeno 9 akata.

Opširnije...

POZIV NA 24. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, 5. srpnja 2016. (utorak) u 9,00 sati.

Opširnije...

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu