Gradsko vijeće

POZIV NA 4. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 12. studenoga 2014. (srijeda), sa početkom u 9.00 sati.

Opširnije...

AKTI SA 3. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA ODRŽANE 17. LISTOPADA 2014.

Na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 17. listopada 2014., izglasano je i usvojeno 15 akata.

Opširnije...

POZIV NA 3. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 15. listopada 2014. (srijeda), sa početkom u 9.00 sati.

Opširnije...

AKTI SA 2. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA ODRŽANE 18. RUJNA 2014.

Na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 18. rujna 2014., izglasano je i usvojeno 12 akata.

Opširnije...

POZIV NA 2. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 18. rujna 2014. (četvrtak), sa početkom u 9.00 sati.

Opširnije...

AKTI SA 1. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA ODRŽANE 28. KOLOVOZA 2014.

Na 1. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 28. kolovoza 2014., izglasano je i usvojeno 20 akata.

Opširnije...

POZIV NA 1. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 1. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 28. kolovoza 2014. (četvrtak), sa početkom u 10.00 sati.

Opširnije...

Akti sa 7. sjednice Gradskog vijeća

Na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 28. ožujka 2014., izglasano je i usvojeno 19 akata.

Opširnije...

Poziv na 7. sjednicu Gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za28. ožujka 2014. (petak), sa početkom u 8.00 sati.

Opširnije...

Zvučni zapisi sjednica Gradskog vijeća u 2014. godini

Zvučni zapisi sjednica Gradskog vijeća u 2014. godini.

Opširnije...

Akti sa 6. sjednice Gradskog vijeća

Na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 3. ožujka 2014., izglasano je i usvojena 5 akata.

Opširnije...

Poziv na 6. sjednicu gradskog vijeća

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 3. ožujka 2014. (ponedjeljak), sa početkom u 10.00 sati.

Opširnije...

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu