Drugi adulticidni tretman komaraca iz zraka

 Program suzbijanja komaraca 2.,adulticidni tretman iz zraka – aviotretman na području Grada Vukovara dana 21.srpnja 2016. godine.

Temeljem Ugovora klasa: 540-01/15-01/2, Ur.br. 2196/01-02-16-78 od 21. Ožujka 2016.godine o provodjenju suzbijanja komaraca na području grada Vukovara, obavještavamo Vas da će djelatnici Veterinarske stanice Vukovar d.o.o.

Dana 21. 07. 2016g u vremenu od 19:30 do 22:30h
obavljati tretiranje komaraca na području Grada Vukovara - aviotretman :

Tretman će se obavljati iz zraka s 2 aviona
Polijetanje sa aerodroma Borovo

Potrebna sredstva za provođenje adulticidnog tretmana

1. NEOPITROID PREMIUM
- permetrin 10,8%, esbioaletrin 0,15&, piperonil butoksid 11%
- proizvođač Genera d.d. Kalinovica
- doza promjene ; 1+9

2. Otapalo – VODA


Tomislav Šota , dr.vet.med.

Napomena:
U slučaju nepovoljnih vremenskih uvijeta akcija se odgađa za slijedeći povoljniji termin.

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu