Započeo „ŠiK“

pic 03 tnProjekt „Što i kako" ima za cilj unaprijediti provedbu politike za mlade kroz uspostavu strukturiranog dijaloga između mladih, Savjeta mladih, relevantnih institucija i osoba odgovornih za kreiranje politike prema mladima Grada Vukovara.Ciljana skupina su mladi do 30 godina, njih 18, koji su aktivni u organizacijama civilnoga društva i Savjetu mladih Grada Vukovara, i predstavnici relevantnih javnih institucija u gradu, aktivni članovi Savjetodavnog odbora Informativnog centra za mlade Vukovar.

 

Glavne aktivnosti projekta bit će:

- Istraživanje o potrebama i prioritetima potpore mladima u gradu Vukovar ( počinje 10.10.2012)

- 3 Fokus grupe:

1. Fokus grupa Orahovica ( namijenjena članovim Savjeta mladih, predstavnicima udruga mladih i za mlade, srednjoškolcima, studentima, ne/zaposlenima i - svim mladim osobama koje žele dati svoj doprinos izradi Akcijskog plana Gradskog programa mladih – 22.10. – 25.10.2012.). Prijave za fokus grupu u tijeku – više info pogledaj na www.icm-vukovar.info

2. Fokus grupa - Savjetodavni odbor Info centra za mlade Vukovar (predstavnici institucija s područja grada u čiji djelokrug rada spadaju mladi)

3. Fokus grupa - sudionici Fokus grupe 1 i 2 - zajedničkim snagama će raditi na izradi Akcijskog plana za provedbu Gradskog programa mladih

pic 01 tnGlavni nositelj projekta je PRONI Centar za socijalno podučavanje, koji će projekt provoditi u razdoblju od 1. rujna 2012. do 1. travnja 2013. godine (ukupno 213 dana), na području gradova Vukovara i Orahovice. Projektom želimo utjecati na kreiranje učinkovite osnove za provedbu lokalnog programa za mlade u gradu Vukovaru, kao i podići svijest mladih, relevantnih institucija i šire javnosti o važnosti mladih ljudi u društvu i važnosti kvalitetne potpore mladima.

pic 02 tnProjekt "Što i kako" financiran je sredstvima Europske komisije kroz program Mladi na djelu, Akcija 5. - Potpora europskoj suradnji u području mladih, Podakcija 5.1. - Sastanci mladih i osoba odgovornih za politiku prema mladima.

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu