Nabavljen novi službeni automobil

U svrhu transparentnosti i informiranja građana o radu i djelovanju Gradske uprave Grada Vukovara obavještavamo javnost kako je Grad Vukovar, nakon provedene javne nabave, kupio novo službeno vozilo. Riječ je o automobilu marke Opel Insignia koji će se koristiti u svrhe službenih putovanja budući da je dosadašnje vozilo, koje je u iste svrhe korišteno proteklih osam godina, nakon niza kvarova i 374 000 kilometara postalo nepouzdano. Vozilo se više od pet puta pokvarilo na službenim putovanjima te je za dovršetak putovanja bilo potrebno koristiti usluge rent-a-car tvrtki, a kako su kvarovi postali učestali tako i troškovi održavanja premašuju granicu rentabilnosti. Slijedom navedenog, procijenili smo nužnim nabavku novoga vozila primjerenog potrebama i financijskim mogućnostima Grada Vukovara, a koje pri tome zadovoljava sigurnosne uvjete.

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu