Odluke o konačnim rezultatima izbora članova vijeća nacionalnih manjina u gradu Vukovaru

Odluke o konačnim rezultatima izbora članova vijeća nacionalnih manjina u gradu Vukovaru.

Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća mađarske nacionalne manjine u gradu Vukovaru

Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća rusinske nacionalne manjine u gradu Vukovaru

Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u gradu Vukovaru

Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća ukrajinske nacionalne manjine u gradu Vukovaru

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu