UO za uređenje grada, upravljanje gradskom imov...

Održan sastanak s dodatnim korisnicima Programa energetske učinkovitosti

Dana 09. veljače 2015. godine u 17h u Ružičkinoj kući održan je sastanak s dodatnim korisnicima Programa "Povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama u gradu Vukovaru" u 2014. godini.

Opširnije...

Treći sastanak partnera EU projekta „n0e-sport“

20. i 21. siječnja 2015. godine u Nikoziji, Cipar, održan je treći po redu sastanak sedam partnera EU projekta „n0e-sport" – Nerly Zero-Energy Sports Facilities. U ime Grada Vukovara, na sastanku je sudjelovao Neven Genčić, dipl. ing stroj., viši stručni suradnik za izgradnju i održavanje.

Opširnije...

Osigurana dodatna sredstva za Program "Povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama"

Grad Vukovar i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uvažavajući izniman interes građana za Program „Povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama u Gradu Vukovaru", osigurali su dodatnih 2.970.000,00 kn za sufinanciranje ovog programa.

Opširnije...

ODLUKA O ODABIRU KORISNIKA SREDSTAVA ZA POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Gradonačelnik grada Vukovara donio je dana 20. studenog 2014. godine Odluku o odabiru korisnika sredstava za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije.

Opširnije...

U Ružičkinoj kući predstavljen model elektrane na kinetički pogon

 pic 01U Vukovaru u Ružičkinoj kući predstavljen model elektrane na kinetički pogon holdinga Save The Planet.

Opširnije...

NATJEČAJ POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U OBITELJSKIM KUĆAMA U GRADU VUKOVARU

Gradonačelnik Grada Vukovara donio je odluku o odabiru korisnika sredstava za poticanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Vukovara.

Opširnije...

POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U OBITELJSKIM KUĆAMA U GRADU VUKOVARU

Dana 28. listopada 2014. godine objavljuje se Zapisnik o pregledu i ocjeni Prigovora i Konačna lista prvenstva prema kriterijima za odabir korisnika javnog Natječaja „Povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama u Gradu Vukovaru".

Opširnije...

NATJEČAJ POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U OBITELJSKIM KUĆAMA U GRADU VUKOVARU

Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje prijava objavljuje Zapisnik o otvaranju i ocjenjivanju prijava te Inicijalnu listu prvenstva prema kriterijima za odabir. Zapisnik i Inicijalna lista objavljuju se na web stranici Grada Vukovara i na oglasnoj ploči Grada Vukovara.

Opširnije...

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U OBITELJSKIM KUĆAMA U GRADU VUKOVARU

Zbog velikog broja pristiglih prijava na natječaj Povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama u Gradu Vukovaru obrada prijava još uvijek traje te će rezultati natječaja biti poznati do 15. listopada 2014. godine.

Opširnije...

POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U OBITELJSKIM KUĆAMA U GRADU VUKOVARU

Obavještavaju se građani grada Vukovara koji su podnijeli zahtjev za sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama da će rezultati natječaja biti objavljeni krajem ovoga mjeseca (rujna) na Web stranici Grada Vukovara kao i na oglasnoj ploči na ulazu u gradsku upravu.

Opširnije...

GRAD VUKOVAR JOŠ UVIJEK PRVI PO POSTOTKU RIJEŠENIH ZAHTJEVA ZA LEGALIZACIJU

Prema podacima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja nadležni ured Grada Vukovara trenutno je na prvom mjestu po postotku izdanih rješenja za legalizaciju. Od ukupno 2500 podnesenih zahtjeva, riješeno je 1343, odnosno 52,69 %.

Opširnije...

Uklanjanje ambrozije i drugog štetnog korova

ambrozijaKošnja, uklanjanje ambrozije i drugog štetnog korova sa privatnih parcela

Opširnije...

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu