RADOVI NA SANACIJI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – obnova cesta

Sukladno planu gradnje i održavanja za 2012.g. proveden je postupak javne nabave za odabir izvođača radova te je započela rekonstrukcija i sanacija cesta na području grada Vukovara. Započela je rekonstrukcija ulica Tri ruže i Milovo brdo te sanacija sljedećih ulica: Radnička, Eugena Kvaternika, Sv. Lepolda Mandića, Sotinska, Prosina, Marije Jurić Zagorke, Kralja Zvonimira, Kralja Tvrtka, Mirna, Siniše Glavaševića, Vanje Radauša, Frana Kršinića, Ukrajinska, Samoborska, Varaždinska, Petri skela, Ratarska, Lička. Procijenjena vrijednost radova je 8.200.000,00 kn za što su osigurana sredstava u Proračunu Grada Vukovara. Uz sanaciju prometnica započinje i izgradnja parkirališta većeg kapaciteta u ulici Kralja Zvonimira te je u završnoj fazi sanacija parkirališta u ulici Blage Zadre i na Vijencu Kneza Branimira.

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu