GRAD VUKOVAR JOŠ UVIJEK PRVI PO POSTOTKU RIJEŠENIH ZAHTJEVA ZA LEGALIZACIJU

 Prema podacima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja nadležni ured Grada Vukovara trenutno je na prvom mjestu po postotku pravomoćnih rješenja za legalizaciju.

Nadležno upravno tijelo Grada Vukovara, od ukupno 2500 podnesenih, riješilo je 1343 zahtjeva, odnosno 52,69 %. Plan koji su morala ispuniti nadležna upravna tijela do 30. lipnja 2014. godine predviđen Izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama je postotak riješenih predmeta od 35 % ukupno zaprimljenih zahtjeva.

Za Grad Vukovar, koji poziciju vodećeg na listi po broju riješenih zahtjeva drži već nešto više od pet mjeseci, sigurno nema bojazni da će dio predmeta preuzeti Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, a time i sredstva od naknade.

Trenutno u odsjeku na upravnim poslovima prostornog uređenja i gradnje rade 4 djelatnika – stalno uposlena, koji uz svoj posao rade i legalizaciju, zatim jedan djelatnik na određeno vrijeme i jedan volonter koji su primjeni upravo zbog povećanog obima posla. Planiramo uposliti još 2-3 volontera.

Svakako, moramo iskoristiti priliku da pozovemo građane čiji zahtjevi još nisu riješeni da dođu u nadležni ured, informiraju se o stanju njihovog predmeta, te prema potrebi dostave dokumentaciju koja nedostaje.

Registar broja riješenih zahtjeva možete pogledati ovdje.