NATJEČAJ POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U OBITELJSKIM KUĆAMA U GRADU VUKOVARU

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Vukovara u sufinanciranju programa

POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U OBITELJSKIM KUĆAMA U GRADU VUKOVARU

Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje prijava u javnom natječaju za dodjelu sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Vukovara u sufinanciranju programa Povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Vukovara objavljuje Zapisnik o otvaranju i ocjenjivanju prijava te Inicijalnu listu prvenstva prema kriterijima za odabir. Zapisnik i Inicijalna lista objavljuju se na web stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr i na oglasnoj ploči Grada Vukovara.

Na objavljenu Inicijalnu listu prijavitelji mogu podnijeti prigovor Povjerenstvu za provedbu javnog natječaja. Prigovor se upućuje pisano putem preporučene pošte s povratnicom ili dostavom osobno u pisarnicu Grada Vukovara. Prigovori se smatraju pravovremeno podneseni ukoliko su zaprimljeni u pisarnici Grada do 20. listopada 2014. godine u 12:00 sati.

Datum objave liste: 13. listopada 2014. godine.

Zapisnik o pregledu i ocjeni prijava EnU kućanstva
Prilog 1: Popis pristiglih prijava
Prilog 2: Popis pristiglih prijava koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja
Prilog 3: Inicijalna lista

 

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu