Osigurana dodatna sredstva za Program "Povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama"

Grad Vukovar i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uvažavajući izniman interes građana za Program „Povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama u Gradu Vukovaru", osigurali su dodatnih 2.970.000,00 kn za sufinanciranje ovog programa.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je osigurao dodatnih 1.800.000,00 kn, a Grad Vukovar još 1.170.000,00 kn tako da je ukupna vrijednost programa sada više od 4.000.000,00 kn.

Sukladno dodatno osiguranim sredstvima očekuje se sufinanciranje još sedamdesetak korisnika s konačne liste prvenstva prema kriterijima za odabir iz provedenog natječaja.
Grad Vukovar će izmijenjenu listu korisnika objaviti na službenoj stranici grada (www.vukovar.hr) kao i na oglasnoj ploči gradske uprave.
Dodatno odabrani korisnici biti će pozvani na zajednički dogovor vezano za daljnji tijek provedbe Programa.