Treći sastanak partnera EU projekta „n0e-sport“

20. i 21. siječnja 2015. godine u Nikoziji, Cipar, održan je treći po redu sastanak sedam partnera EU projekta „n0e-sport" – Nerly Zero-Energy Sports Facilities. U ime Grada Vukovara, na sastanku je sudjelovao Neven Genčić, dipl. ing stroj., viši stručni suradnik za izgradnju i održavanje.
Projekt „n0e-sport" vrijedan je 989.028,00 €, od kojih 75% financira Europska unija kroz Program Inteligentna Energija u Europi (IEE). Od ukupnog iznosa vrijednosti projekta, Gradu Vukovaru je na raspolaganju 98.653,00 €. Projekt se provodi u cilju smanjenja upotrebe primarne energije u sportskim objektima provođenjem mjera energetske učinkovitosti. Uvođenjem obnovljivih izvora energije, gubitke energije želi se svesti na minimum, a kroz projekt će se postaviti i sustav praćenja potrošnje iz kojeg će se modelirati provođenje budućih mjera energetske učinkovitosti. Projekt je sa provedbom započeo u siječnju 2014. godine te mu je predviđeno trajanje 36 mjeseci.
Svakih 7 mjeseci održavaju se sastanci partnera projekta na kojima se, uz pregled izvršenih aktivnosti i detaljni plan nadolazećih, prezentiraju i obilaze pilot-zgrade pojedinog partnera u kojima će se, kao rezultat projektnih aktivnosti, testirati i primjenjivati predložene mjere poboljšanja energetske učinkovitosti. Sastanak projektnih partnera u Gradu Vukovaru planiran je za srpanj 2015. godine.
Detaljne informacije o implementaciji projektnih aktivnosti i ostvarivanju planiranih rezultata dostupne su na web stranici http://www.n0esport.eu/