Održan sastanak s dodatnim korisnicima Programa energetske učinkovitosti

Dana 09. veljače 2015. godine u 17h u Ružičkinoj kući održan je sastanak s dodatnim korisnicima Programa "Povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama u gradu Vukovaru" u 2014. godini.
Povećanjem udjela Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Grada Vukovara u sufinanciranju Programa "Povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama u gradu Vukovaru" odabrana su dodatna 75 korisnika za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti koje se sufinanciraju Natječajem. Na sastanku je Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja uputilo odabrane korisnike o daljnjem tijeku provođenja Natječaja kao i rokove koji se moraju ispoštovati kako bi se Natječaj proveo uspješno.

Na sastanku je rečeno kako su odabrani korisnici dužni do 09. travnja 2015. godine dostaviti slijedeću dokumentaciju za sklapanje ugovora:

- Glavni projekt izrađen i ovjeren od strane ovlaštenog inženjera - sa snimkom postojećeg stanja zgrade, odnosno postojećeg građevnog dijela zgrade obuhvaćenog rekonstrukcijom u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu prije zahvata prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinsku zaštitu u zgradama NN 110/08 i 89/09 i nakon predviđenog zahvata (Sadržaj glavnog projekta za provođenje Programa energetske obnove obiteljskih kuća - objavljen je na internetskim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja - http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=23552.

- Obvezujući predračun sa specifikacijom svih radova i materijala.

Nakon dostave tražene dokumentacije slijedi potpisivanje ugovora s odabranim korisnicima nakon koje slijedi izvođenje predmetnih radova kao i energetski pregled objekta i izrada energetskog certifikata.

Sve dodatne informacije u vezi predmetnog natječaja mogu se dobiti u Gradskoj upravi Vukovar, soba broj 6 ili na telefon 032/456-584, kontakt osoba Branko Knežević.