UO za uređenje grada, upravljanje gradskom imov...

Poništenje oglasa za prijam u službu

Poništen je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik za praćenje i provedbu prostorno-planske dokumentacije objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 21. svibnja 2014. godine.

Opširnije...

INFORMACIJA o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za postrojenje odlagališta otpada Petrovačka dola

INFORMACIJA o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za postrojenje odlagališta otpada Petrovačka dola

Opširnije...

OTVORENA ŠETNICAUZ DESNU OBALU RIJEKE VUKE KOD RADNIČKOG DOMA U CENTRU GRADA

pic 01Otvorena je šetnica uz desnu obalu rijeke Vuke kod Radničkog doma u centru grada Vukovara površine cca 2.000,00 m².

Opširnije...

OČITOVANJE NA TEKST

Očitovanje na tekst „Nepotrebnog postavljanja travnatog tepiha uz šetnicu rijeke Vuke" koji je objavljen na web portalima 16. Travnja 2014.

Opširnije...

Gradnja turističko-putničkog broda-katamarana

pic 02U tijeku su radovi na završetku gradnje turističko-putničkog broda

Opširnije...

GRAD VUKOVAR PRVI PO POSTOTKU RIJEŠENIH ZAHTJEVA ZA LEGALIZACIJU

Prema podacima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja nadležni ured Grada Vukovara trenutno je na prvom mjestu po postotku izdanih rješenja za legalizaciju.
Od ukupno 2499 podnesenih zahtjeva, riješeno je 823, odnosno 32,29 %.

Opširnije...

RECIKLAŽNO DVORIŠTE “PETROVAČKA DOLA“ U VUKOVARU

pic 02U tijeku su radovi na izvedbi reciklažnog dvorišta na odlagalištu komunalnog otpada "Petrovačka dola" u Vukovaru

Opširnije...

REKONSTRUKCIJA-UREĐENJE JAVNO PROMETNIH POVRŠINA U CENTRU GRADA VUKOVARA

pic 01Pri završetku su radovi na uređenju javno prometnih površina u centru grada Vukovara

Opširnije...

U VUKOVARU ODRŽAN PRVI REGIONALNI SKUP O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI

pic 02U vukovarskom hotelu „Lav" danas je održan prvi od četiri regionalna skupa Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Cilj regionalnih skupova je okupljanje predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave hrvatskih regija, kako bi se dodatno informirali o dostupnim im sredstvima za projekte energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te razmijenili iskustva o planiranju i provedbi takvih projekata i programa. Održavanje skupa u Vukovaru podržali su i zamjenica gradonačelnika Vukovara Drinka Komljenović, te Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić, koji su se sudionicima obratili pozdravnim govorima.

Opširnije...

GRAD VUKOVAR DRUGI PO POSTOTKU RIJEŠENIH ZAHTJEVA ZA LEGALIZACIJU

Prema podacima Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja nadležni gradski ured Vukovara riješio je 603 od ukupno 2499 podnesenih zahtjeva ili 24,13 posto.

Opširnije...

NABAVA KOMUNALNE OPREME-KANTI I KONTEJNERA

pic 01Provedena je javna nabava komunalne opreme-kanti i kontejnera za prikupljanje komunalnog otpada na području grada Vukovara

Opširnije...

Natječaj za prijam u radni odnos- objava podataka

Objavljuju se izmijenjeni podaci iz čl. 19. st. 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi za kandidate prijavljene na natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za praćenje i provedbu prostorno planske dokumentacije

Opširnije...

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu