UO za uređenje grada, upravljanje gradskom imov...

BLAGDANSKO UKRAŠAVANJE GRADA

Započelo je blagdansko ukrašavanje grada.

Opširnije...

ODLUKA O ODABIRU KORISNIKA SREDSTAVA ZA POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Gradonačelnik grada Vukovara donio je dana 11. studenog Odluku o odabiru korisnika sredstava za poticanje energetske učinkovitosti u programu sufinanciranja povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama u Gradu Vukovaru ugradnjom nove energetski učinkovite vanjske stolarije, odnosno povećanjem toplinske zaštite vanjske ovojnice.

Odluka

Opširnije...

Nastavak radova na sanaciji prometnica i nogostupa u gradu Vukovaru

pic 01 tnGodišnji odmori i ljetne temperature nisu spriječile radove na sanaciji prometnica i nogostupa u Gradu Vukovaru. Radovi se obavljaju u centru grada, ulicama: Marka Marulića, Nova, obilaznica, Europske Unije.

Opširnije...

LED LANTERNE NA ŠETNICI UZ VUKU

pic 01 tnZapočeo je probni rad javne rasvjete šetnice uz rijeku Vuku u Vukovaru. U sklopu radova na uređenju prostora uz rijeku Vuku izgrađena je nova rasvjeta na potezu od cestovnog do željezničkog mosta. Rasvjeta je realizirana modernim dekorativnim rasvjetnim tijelima LED lanternama.

Opširnije...

NOVA RASVJETA ULICE IVANA GORANA KOVAČIĆA

pic tn 01Započeo je probni rad javne rasvjete u Ulici Ivana Gorana Kovačića u Vukovaru. Nova rasvjeta realizirana je modernim cestovnim LED rasvjetnim tijelima čime je postignuta bolja razdioba svjetla na prometnici te se planira ušteda u potrošnji električne energije u iznosu većem od 30%.

Opširnije...

NASTAVAK MODERNIZACIJE JAVNE RASVJETE NASELJA SAJMIŠTE U VUKOVARU

Dana 06. srpnja 2013. godine započinje modernizacija završne faze javne rasvjete naselja Sajmište u Vukovaru.

Opširnije...

ZBOG IZVOĐENJA RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA PRIVREMENO JE ZATVORENA DRŽAVNA CESTA BROJ 57

Zbog izvođenja radova izvanrednog održavanja privremeno je zatvorena državna cesta broj 57 (Vukovar D2 – Orolik – Nijemci – čvor Lipovac A3) na dionici broj 001 (Vukovar – Orolik).

Opširnije...

POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Grad Vukovar i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavili su javni Natječaj za podnošenje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje ugradnje solarnog kolektorskog sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode i kotlova na pelete na području grada Vukovara.

Opširnije...

Rezultati pisane provjere znanja održane 11. lipnja 2013. godine

Rezultati pisane provjere znanja kandidata prijavljenih na javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za praćenje i provedbu prostorno-planske dokumentacije na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci

Opširnije...

HRVATSKA VOJSKA I GRAD VUKOVAR NASTAVLJAJU SURADNJU NA UKLANJANJU RUŠEVINA

pic 01 tnGradonačelnik Vukovara Željko Sabo i brigadni general Siniša Jurković obišli su danas pripadnike HV-a koji provode akciju raščišćavanja i djelomičnog uklanjanja ratom oštećenih objekata na području Grada Vukovara.

Opširnije...

PROVEDEN PROJEKT MODERNIZACIJE JAVNE RASVJETE U VUKOVARU

pic tn 01Uspješno je završena I. faza modernizacije javne rasvjete naselja Mitnica, dijela naselja Sajmište i glavnih prometnica u Borovo naselju.

Opširnije...

Avionsko tretiranje komaraca

pic 01 tnObavještavamo građane da će se u ponedjeljak 29. travnja u 18:30 izvršiti avio-tretiranje komaraca iz zraka.

Opširnije...

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu