Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom

Rezultati pregleda prijava za dodjelu nefinancijske podrške u nekretninama udrugama

Nakon pregleda prijava pristiglih na natječaj za dodjelu nefinancijske podrške u nekretninama organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro izrađen je popis prijavitelja koji zadovoljavaju propisane uvjete i prijavitelja koji nisu zadovoljili propisane uvjete natječaja.

Opširnije...

Izmjene i dopune UPU "Šire središte grada"- izvješće o javnoj raspravi

Objavljuje se Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Šire središte grada" (UPU-1), koja rasprava je objavljena na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Vukovara te mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 10. lipnja 2016. godine, a u Večernjem listu 11. lipnja 2016. godine.

Opširnije...

Objava dokumentacije uz Javni natječaj za dodjelu nefinancijske podrške u nekretninama

Objavljena je cjelokupna natječajna dokumentacija uz Javni natječaj za dodjelu nefinancijske podrške u nekretninama organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro. Rok za podnošenje prijave na natječaj je 6. svibnja 2016. godine.

Opširnije...

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna UPU "Šire središte grada" (UPU-1)

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna UPU „Šire središte grada" (UPU-1)

Opširnije...

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - dva autobusna ugibališta, 3. skupine

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - dva autobusna ugibališta, 3. skupine

Opširnije...

DONACIJA PRIVREDNE KOMORE BEČA

pic 02Privredna komora Beča donirala Vukovaru 50 stolova i 200 stolica za škole i slične institucije.

Opširnije...

NOVE PROSTORIJE UDRUGE SUNČICA

pic 01

Udruga žena silovanih u Domovinskome ratu - Sunčica, na korištenje preuzela gradske prostorije u vili Fatmi u Ulici 204. Vukovarske brigade.

Opširnije...

NOVE PROSTORIJE HRVATSKE UDRUGE UMIROVLJENIKA I INVALIDA RADA GRADA VUKOVARA

pic 01Održan sastanak gradonačelnika Ivana Penave i Hrvatske udruge umirovljenika i invalida rada Grada Vukovara u novim prostorijama Udruge

Opširnije...

LEGALIZACIJA BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA

Molimo sve građane koji su podnijeli nepotpune zahtjeve da u što skorijem roku upotpune iste kako bismo njihove objekte što prije legalizirali.

Opširnije...

SUFINANCIRANJE PROJEKTA "ODVAJAM, ČUVAM I ŠTEDIM!"

Odobrena sredstva Fonda za neposredno sufinanciranje poticanja obrazovnih, istraživačkih, razvojnih studija, projekata i programa u području zaštite okoliša i prirode

Opširnije...

Održano javno izlaganje o Prijedlozima za javnu raspravu II. Izmjena i dopuna PPUG-a Vukovara i II. Izmjena i dopuna GUP-a grada Vukovara

pic 01U tijeku je održavanje javne rasprave o Prijedlozima II. Izmjena i dopuna PPUG-a i II. Izmjena i dopuna GUP-a grada Vukovara.
Javno izlaganje o prijedlozima planova održano je u petak, 17. travnja 2015. godine u Gradskoj vjećnici Grada Vukovara.
Javni uvid u Prijedloge planova omogućen je u Gradskoj vijećnici Grada Vukovara do 29. travnja 2015. godine, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.

Opširnije...

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu