Obavijest o izradi II. Izmjena i dopuna UPU-a "Šire središte grada" (UPU-1)

Gradsko vijeće Grada Vukovara, na 14. sjednici, održanoj 04. rujna 2018. godine, donijelo je ODLUKU o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Šire središte grada" (UPU-1).
Odluka je objavljena u "Službenom vjesniku" Grada Vukovara br. 9/18.

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu