Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna DPU-a "Proširenje Novog groblja" (DPU-1)

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Proširenje Novog groblja" (DPU-1)

Opširnije...

Obavijest o izradi II. Izmjena i dopuna UPU-a "Šire središte grada" (UPU-1)

Obavijest o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Šire središte grada" (UPU-1)

Opširnije...

OBAVIJEST o održavanju ponovne javne rasprave o Prijedlogu III. Izmjene i dopune GUP-a grada Vukovar

OBAVIJEST o održavanju ponovne javne rasprave o Prijedlogu III. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara

Opširnije...

OBAVIJEST o održavanju ponovne javne rasprave o Prijedlogu III. Izmjene i dopune PPUG-a Vukovara

OBAVIJEST o održavanju ponovne javne rasprave o Prijedlogu III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Vukovara

Opširnije...

GRAD VUKOVAR U VLASNIŠTVU ZGRADE RADNIČKOG DOMA U BOROVU NASELJU

pic 4Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava i ministar državne imovine Goran Marić potpisali su ugovor kojim je Republika Hrvatska Gradu Vukovaru darovala zgradu Radničkoga doma u Borovu naselju.

Opširnije...

III. Izmjene i dopune GUP-a grada Vukovara-izvješće o javnoj raspravi

Objavljuje se Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara, koja rasprava je objavljena na mrežnim stranicama Grada Vukovara 07. svibnja 2018. godine te na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 03. svibnja 2018. godine.

Opširnije...

III. Izmjene i dopune PPUG-a Vukovara-izvješće o javnoj raspravi

Objavljuje se Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vukovara , koja rasprava je objavljena na mrežnim stranicama Grada Vukovara 07. svibnja 2018. godine te na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 03. svibnja 2018. godine.

Opširnije...

OBAVIJEST o održavanju javne rasprave o Prijedlogu III. Izmjene i dopune PPUG-a Vukovara

OBAVIJEST o održavanju javne rasprave o Prijedlogu III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Vukovara

Opširnije...

OBAVIJEST o održavanju javne rasprave o Prijedlogu III. Izmjene i dopune GUP-a grada Vukovara

OBAVIJEST o održavanju javne rasprave o Prijedlogu III. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara

Opširnije...

Izvješće o tržištu nekretnina za 2017. godinu za područje Grada Vukovara

Izvješće o tržištu nekretnina za 2017. godinu za
područje Grada Vukovara

Opširnije...

Predstavljanje Priručnika za ishođenje akata za gradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje

Predstavljanje Priručnika za ishođenje akata za gradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje sa pripadajućim građevinama financiranim sredstvima EU

Opširnije...

Izmjene i dopune UPU "Vučedol" - izvješće o javnoj raspravi

Izvješće o javnoj raspravi

Opširnije...

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu