Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom

Grad Vukovar novi vlasnik atraktivnog zemljišta za gospodarsku djelatnost

pic 01Grad Vukovar kupio je nekretninu u vlasništvu tvrtke Borovo d.d. te time postao vlasnik atraktivnog zemljišta koje je namijenjeno proširenju gospodarskih zona na području Grada Vukovara.

Opširnije...

NAKON VIŠE OD DESETLJEĆA OBNOVIT ĆE SE I PRENAMIJENITI HOTEL DUNAV

pic 05Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava održao je konferenciju za medije na kojoj je sa zadovoljstvom obavijestio javnost i građane Vukovara kako je 23. siječnja 2018. godine Grad Vukovar s tvrtkom EURCO d.d. sklopio Ugovor o kupoprodaji Hotela Dunav i to u vrijednosti od 10.360.000,00 kn.

Opširnije...

OBAVIJEST o održavanju javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna UPU "Vučedol"

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA "VUČEDOL"

Opširnije...

POTPISAN SPORAZUM O REKONSTRUKCIJI I PRENAMJENI RADNIČKOG DOMA BOROVO NASELJE U PROSTOR VELEUČILIŠTA LAVOSLAV RUŽIČKA

pic 01Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava i dekan Veleučilišta „Lavoslav Ružička" doc. dr. sc. Mirko Smoljić potpisali su Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta Rekonstrukcija zgrade „Radnički dom" i prenamjene u prostor Veleučilišta „Lavoslav Ružička". Projekt se provodi u okviru Intervencijskog plana Grada Vukovara, a svrha rekonstrukcije je proširenje prostornih kapaciteta Veleučilišta Vukovar.

Opširnije...

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju spojne ceste od Ulice Gospodarska zona do Ulice Priljevo u Vukovaru

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju spojne ceste od Ulice Gospodarska zona do Ulice Priljevo u Vukovaru

Opširnije...

POVRATAK ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVO GRADA VUKOVARA

pic 01Ovom prilikom ministar je s gradonačelnikom i ravnateljem obišao sportsko igralište, Sportsku dvoranu i Plivalište Vukovar. Nakon obilaska ministar je gradonačelniku uručio Ugovor o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske Gradu Vukovaru.

Opširnije...

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje parkirališta na k.č.br. 4483/2 k.o. Vukovar

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje parkirališta na k.č.br. 4483/2 k.o. Vukovar

Opširnije...

Izvješće o tržištu nekretninama u 2016. godini za područje Grada Vukovara

 

Sukladno Zakonu o procjeni i vrijednosti nekretnina Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom, objavljuje Izvješće o tržištu nekretnina u 2016. godini za područje Grada Vukovara.

 

Opširnije...

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Vučedol"

Ovim putem obavještava se javnost da je temeljem Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja “Vučedol” (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 2/17/) započet postupak izrade predmetnog plana.

Opširnije...

Obavijest o izradi III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara

Ovim putem obavještava se javnost da je temeljem Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 2/17/) započet postupak izrade predmetnog plana.

Opširnije...

Obavijest o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vukovara

 

Ovim putem obavještava se javnost da je temeljem Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vukovara (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara br. 2/17/), započet postupak izrade predmetnog plana.

 

Opširnije...

Rezultati pregleda prijava za dodjelu nefinancijske podrške u nekretninama udrugama

Nakon pregleda prijava pristiglih na natječaj za dodjelu nefinancijske podrške u nekretninama organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro izrađen je popis prijavitelja koji zadovoljavaju propisane uvjete i prijavitelja koji nisu zadovoljili propisane uvjete natječaja.

Opširnije...

 

Copyright © 2009.- 2018. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu