Obavijest o suzbijanju komaraca 18. srpnja

VETERINARSKA STANICA VUKOVAR d.o.o.
V U K O V A R
Služba DDD
B. J. Jelačića 97
32000 Vukovar
tel: 032/410-060
mob: 099/2160-622
ur. broj: 02 / A - 36- 2017
U Vukovaru, 17. srpnja 2017g.

__________________________________________________________________________

Obavijest o suzbijanju komaraca

Dana 18. srpnja 2017g. u vremenu od 19,30h do 22,30h Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. vršiti će tretman suzbijanja komaraca sa zemlje koji je započet 11. srpnja 2017g., a odgođen je zbog loših vremenskih uvjeta na području Borova naselje i Lipovače.

Koristit će se insekticidi odobreni od Ministarstva zdravlja RH i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za primjenu u naseljenim mjestima, koji su bez štetnih učinaka na zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja.
Ipak molimo građane koji imaju problema sa zdravljem da u vrijeme akcije ne izlaze kuća i da zatvore prozore.
Ukoliko vremenske prilike ne dozvole tretiranje, akcija će se obaviti slijedećeg dana, odnosno kada to bude moguće.
Za vrijeme tretiranja komaraca pčelari trebaju skloniti košnice.

Direktor društva
Tomislav Šota, dr.vet.med

 

Copyright © 2009.- 2017. Grad Vukovar. Sva prava pridržana.

Uvjeti korištenja - E-mail uredništvu